Driftstatus


Normal drift.Hjælp til Køreprøvebooking


  Hvis du har brug for hjælp til systemet kan du finde det på vores Support side.
  Her finder du:
 • -   Vejledninger til brug af systemet
 • -   Svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
 • -   Kontaktoplysninger på support på det nye system, hvis du har brug for hjælp.

Se vejledende video for hjælp til opsætning af NemLog-in rettigheder på virk.dk:

Læs eventuelt mere om det nye system på www.kombit.dk/koreprovebooking.

Tidligere og kommende versioner


Her kan du se hvilke versioner af det nye system, der er blevet frigivet, og hvad de indeholder. Du kan også se, hvilke nye versioner, der er planlagt, og hvad de kommer til at tilføje til systemet.

Kommende

Release 2.2
Planlagt release dato: 31-03-2017
Kørelærer
 • På kørelærers profil kan vælges, hvilke værdier der skal være forudfyldt, når der oprettes nyt forløb. Værdier der kan vælges er: Kørekortkategori, Prøvetype og Betalingsmetode
Borgerservice
 • Hvis elev under et forløb har skiftet navn og henvender sig til borgerservice, kan dette opdateres fra CPR register under redigering af elevdata
Kørelærer, Borgerservice
 • Ved bestilling af prøver, gøres der opmærksom på, at videresalg af prøver med økonomisk vinding er ulovligt
 • Elevstamdatasiden gøres en smule mere kompakt, så der er lidt mindre scroll på siden
 • Visning af liste for bestilling af prøver, når der søges efter dato, viser + 10 dage (tidligere seks)
Politi
 • Frigivelsesdato og -tidspunkt kan sættes på prøver der planlægges. Dvs at prøver kan markeres til frigivelse på forhånd, så der ikke er en person, der skal gøre det præcis på tidspunktet
 • Når prøvetid aflyses fra kalendervisning, forbliver datovalget som gældende (siden genlæses ikke med dags dato)
Alle brugere
 • Afbestillingsfrist for prøve uden tab af prøvegebyr vises nu på prøveinformation
 • Alle elever med forløb kan nu logge ind og se sine forløb med historik fx over bestilte/afbestilte prøver, prøveinformation, samt redigere egne oplysninger som fx telefonnummer
 • Der sættes karenstid på praktiske prøver, når kørelærer eller borgerservice afbestiller, således at den ikke er tilgængelig i løsningen med det samme, men automatisk frigives senere
Installerede

Patch 2.1.1
Release dato: 02-01-2017
Kørelærer
 • Rettelse til bestilling af praktisk prøve til elever hvor teoriprøve er bestået, men systemet melder at teoriprøven er udløbet.

Release 2.1
Release dato: 30-12-2016
Kørelærer, Borgerservice
 • SMS til elev dagen før prøve, husker elev på at medbringe pas.
 • Markering med andet ikon på prøveforløb, hvis der er lavet bemærkning til forløbet.
 • Ordlyd på breve via eBoks til elever er ændret. Indhold er bibeholdt og der sendes fortsat på følgende tidspunkter: oprettelse af forløb, Fremsendelse af betalingslink til betaling via DIBS samt Kvittering på modtaget betaling, når elev betaler via DIBS
Politi
 • Mulighed for at afgive resultater på teoriprøver uden at afgive for alle på én gang.
 • På visning og print af prøveinformation for en specifik praktisk prøve, vises telefonnummer på køreskole, såfremt det er registreret i systemet.
Alle brugere
 • Advarsler om elevs alder på prøvetidspunkt ved prøvebestilling skifter pr 01-01-2017 til 16 år og 11 måneder ved teoriprøve og 17 år ved praktisk prøve. Prøverne kan stadig bestilles i tilfælde af dispensationssager.
 • Statistik på antallet af prøver under prøvetidsoversigt ud fra valgt filtrering Liggetid på prøver: Viser hvor lang tid prøver i gennemsnit ligger i systemet, før de bliiver bestilt.
 • Statistik på antallet af prøver under prøvetidsoversigt ud fra valgt filtrering Aflyste prøver: Viser antallet af prøver, der er aflyst af politiet i en valgt periode. Læg mærke til, at frigivelsestidspunkt og prøvetidspunkt ikke nødvendigvis ligger i samme periode.
 • Statistik på antallet af prøver under prøvetidsoversigt ud fra valgt filtrering Frigivne prøver: Viser antallet af frigivne prøver i en valgt perriode. Læg mærke til, at prøvetidspunktet ikke nødvendigvis ligger i samme periode.
 • Statistik på antallet af prøver under prøvetidsoversigt ud fra valgt filtrering Bestilte prøver: Viser antallet af prøver, der er blevet bestilt i en valgt periode. Læg mærke til, at frigivelsestidspunkt og prøvetidspunkt ikke nødvendigvis ligger i samme periode.
 • Fejlbeskeder giver mulighed for at gå til forsiden af køreprøvebooking igen. Såfremt brugers session ikke er udløbet, skal der ikke anvendes nøglekort for at logge ind igen.