Driftstatus


19-01-2017: Teknisk servicevindue på NemID Privat- og Erhvervsløsningen mellem kl. 00:00 og kl. 06:00, der kan opleves ustabilitet i forbindelse med at logge på Køreprøvebooking i perioden.Hjælp til Køreprøvebooking


  Hvis du har brug for hjælp til systemet kan du finde det på vores Support side.
  Her finder du:
 • -   Vejledninger til brug af systemet
 • -   Svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
 • -   Kontaktoplysninger på support på det nye system, hvis du har brug for hjælp.

Se vejledende video for hjælp til opsætning af NemLog-in rettigheder på virk.dk:

Læs eventuelt mere om det nye system på www.kombit.dk/koreprovebooking.

Tidligere og kommende versioner


Her kan du se hvilke versioner af det nye system, der er blevet frigivet, og hvad de indeholder. Du kan også se, hvilke nye versioner, der er planlagt, og hvad de kommer til at tilføje til systemet.

Kommende

Installerede

Patch 2.1.1
Release dato: 02-01-2017
Kørelærer
 • Rettelse til bestilling af praktisk prøve til elever hvor teoriprøve er bestået, men systemet melder at teoriprøven er udløbet.

Release 2.1
Release dato: 30-12-2016
Kørelærer, Borgerservice
 • SMS til elev dagen før prøve, husker elev på at medbringe pas.
 • Markering med andet ikon på prøveforløb, hvis der er lavet bemærkning til forløbet.
 • Ordlyd på breve via eBoks til elever er ændret. Indhold er bibeholdt og der sendes fortsat på følgende tidspunkter: oprettelse af forløb, Fremsendelse af betalingslink til betaling via DIBS samt Kvittering på modtaget betaling, når elev betaler via DIBS
Politi
 • Mulighed for at afgive resultater på teoriprøver uden at afgive for alle på én gang.
 • På visning og print af prøveinformation for en specifik praktisk prøve, vises telefonnummer på køreskole, såfremt det er registreret i systemet.
Alle brugere
 • Advarsler om elevs alder på prøvetidspunkt ved prøvebestilling skifter pr 01-01-2017 til 16 år og 11 måneder ved teoriprøve og 17 år ved praktisk prøve. Prøverne kan stadig bestilles i tilfælde af dispensationssager.
 • Statistik på antallet af prøver under prøvetidsoversigt ud fra valgt filtrering Liggetid på prøver: Viser hvor lang tid prøver i gennemsnit ligger i systemet, før de bliiver bestilt.
 • Statistik på antallet af prøver under prøvetidsoversigt ud fra valgt filtrering Aflyste prøver: Viser antallet af prøver, der er aflyst af politiet i en valgt periode. Læg mærke til, at frigivelsestidspunkt og prøvetidspunkt ikke nødvendigvis ligger i samme periode.
 • Statistik på antallet af prøver under prøvetidsoversigt ud fra valgt filtrering Frigivne prøver: Viser antallet af frigivne prøver i en valgt perriode. Læg mærke til, at prøvetidspunktet ikke nødvendigvis ligger i samme periode.
 • Statistik på antallet af prøver under prøvetidsoversigt ud fra valgt filtrering Bestilte prøver: Viser antallet af prøver, der er blevet bestilt i en valgt periode. Læg mærke til, at frigivelsestidspunkt og prøvetidspunkt ikke nødvendigvis ligger i samme periode.
 • Fejlbeskeder giver mulighed for at gå til forsiden af køreprøvebooking igen. Såfremt brugers session ikke er udløbet, skal der ikke anvendes nøglekort for at logge ind igen.

Patch 2.0.2
Release dato: 14-11-2016
Politi
 • Print af prøvelister: Praktiske prøve blive listet efter prøvetidspunkt fremfor alfabetisk på elevers navn.
 • Print af prøvelister: Viser ikke længere elever, der har afbestilt prøve for sent.

Patch 2.0.1
Release dato: 31-10-2016
Kørelærer
 • Fix så betaling igen kan fortages via Internet Explorer og Safari

Release 2.0
Release dato: 28-10-2016
Kørelærer
 • Nyt menupunkt, Notifikationer. Vises som det første, når man logger ind og viser de hændelser, der er sket på elevers foløb tilknyttet den indloggede kørelærer fx hvis lægeerklæring er sendt til viderebehandling eller forløb er godkendt/afvist osv. Listen viser – som udgangspunkt – en uge tilbage, men kan filtreres som man ønsker.
 • Mulighed for at vælge foretrukket prøvested til teoriprøve og praktisk prøve (OBS: det kræver log ud og log ind igen, før ændringen træder i kraft, når den kommer).
 • Bedre mulighed for at filtrere og udsøge forløb, der skal betales for på Manglende betalinger.
 • Tydeliggørelse af reserverede prøvetider ved bestilling af prøver.
Borgerservice
 • Kommune der opretter prøveforløb skrives som afsender på oprettelsesbrev til elev – i stedet for bopælskommune.
 • Mulighed som borgerservicemedarbejder at kunne se, hvilken person i borgerservice i en kommune, der har behandlet et forløb – vises i forløbshistorikken.
 • Behandlingsdialog vises ved afbrudte forløb med de kommentarer, der tidligere er lavet til viderebehandling og afvisning samt mulighed for at tilføje nye kommentarer.
 • Mulighed for at genbehandle ansøgning, hvis status er Afvist og Godkendt, herunder at ændre dispensation for teoriprøve.
Kørelærer, Borgerservice
 • ”Hold” på prøveforløb kan indeholde 15 og ikke 5 karakterer (inkl mellemrum).
 • Forbedret prøvesøgning: fremover skal bruger trykke Søg fra prøvetidsdialog, før søgningen laves. På den måde fremmer vi at der bliver søgt det korrekte samt at antallet af søgninger falder, så ventetiden gerne skulle blive bedre. Søgetype skal vælges: Først ledige prøetid (forudvalgt) eller datointerval (valg af specifik dato).
 • Advarsel vises, hvis elev ikke er fyldt 17 år og 11 måneder på prøvedato ved bestilling af teoriprøve (stadig advarsel ved 18 år for praktisk prøve). Der er kun tale om en advarsel, prøven kan stadig bestilles.
 • Kørekortkategori og prøvetype kan ændres så længe prøveforløb har status ”Afventer behandling” og prisen for det ønskede/nye forløb er den samme som det tidligere.
 • Hvis forløb er sat til Betal senere, kan der efterfølgende sendes betalingslink til elev. Det kan dog kun sendes én gang pr faktura/betaling i systemet.
Politi
 • Tydeliggørelse med ikon ved prøver på administrators liste over prøvetider, hvor der ikke er afgivet prøveresultat.
 • Sagkyndig kan ikke aflyse prøvetider frem i tid – det skal administrator gøre.
 • Tydeliggørelse med ikon ved prøver på sagkyndigs kalender, hvor der ikke er afgivet prøveresultat.
 • Administrator kan reservere alle tider til køreskole via skabelon.
 • Mulighed for at fjerne fejl ved praktisk prøveresultat.
 • Print af liste af elever ved teoriprøve er samme rækkefølge som på prøveinfo/afgivelse af resultat/aflysning af prøve(r).
 • Administrator kan se antal ledige/antal pladser i alt på prøvetidslisten (reserverede prøver tæller som ikke-ledige).
Alle brugere
 • SMS om prøve til elev viser dato for prøve frem for teksten ”i morgen”.
 • Prøvetidsoversigt kan filtreres på reserverede/ikke reserverede prøver og sprog (såfremt der er filtreret til at se teoriprøver).
 • Link til fædselsstyrelsens hjemmeside (fstyr) om kørekort er tilføjet i bunden af skærmen.