Driftstatus


29-05-2017: Release 2.3 er planlagt til lørdag d. 03-06-2017 kl. 01-02, hvor systemet vil være utilgængeligt. Se beskrivelse af ændringerne nedenfor.Hjælp til Køreprøvebooking


  Hvis du har brug for hjælp til systemet kan du finde det på vores Support side.
  Her finder du:
 • -   Vejledninger til brug af systemet
 • -   Svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
 • -   Kontaktoplysninger på support på det nye system, hvis du har brug for hjælp.

Se vejledende video for hjælp til opsætning af NemLog-in rettigheder på virk.dk:

Læs eventuelt mere om det nye system på www.kombit.dk/koreprovebooking.

Tidligere og kommende versioner


Her kan du se hvilke versioner af det nye system, der er blevet frigivet, og hvad de indeholder. Du kan også se, hvilke nye versioner, der er planlagt, og hvad de kommer til at tilføje til systemet.

Kommende

Release 2.3
Planlagt release dato: 03-06-2017
Kørelærer
 • To nye statusser på kørekortforløb: ”Klar til bestilling” og ”Prøve bestilt” for at give bedre overblik over elever, der kan bestilles prøver til. Fx kan der, på listen over prøveforløb, øverst filtreres til ”Klar til bestilling”, så de forløb vises samlet
 • Link på elev-navn, så man nemt kan komme tilbage til elev fra kvitteringssiden for betaling
 • Mulighed for at vælge Kalendervisning/Listevisning som forudvalgt ved prøvesøgning, om ny elev skal modtage SMS checkbox markeret ved oprettelse af nyt forløb samt om print af flere kvitteringer på én gang (ved massebetaling) skal have én eller mange kvitteringer pr. side
 • Alle kørelærere skal registrere deres eget CPR nummer på deres profil. Når der logges ind for eksisterende brugere i løsningen, videresendes man til profilen, hvor CPR nummer skal indtastes og slås op i CPR register, så navnet også vises. Det er ikke muligt at tilgå lister på elever og bestille prøver, før CPR nummer er registreret. Ændringen skyldes nødvendig statistik for politiet ifbm. drift, kvalitetssikring og kontrolvirksomhed på kørekortområdet
Kørelærer, Borgerservice
 • På listen over bestilte prøvetider (kun for kørelærer) samt på elevs stamdataside, faneblad Prøvetider, vises fremover prøvested i kolonne
 • SMS til elev dagen før prøve, husker fremover elev på at medbringe ”P23, lektionsplan og pas e.l”. Af pladsmæssige årsager er der ikke mulighed for flere tegn i SMS – så der vil ikke kunne skrives ”pas eller kørekort” i beskeden
 • Hvis der udfyldes 8 cifre i telefonnummer på oprettelse af forløb for ny elev, udfyldes ”Ønsker at modtage SMS” automatisk
Politi
 • På visning og print af prøveinformation for en specifik praktisk prøve, vises telefonnummer på køreskole, såfremt det er registreret i systemet
 • Udvidet printfunktionalitet så der nu kan printes prøvelister for et eller alle prøvesteder på en specifik dato
 • Mulighed for at straks-frigive en prøvetid. Ved intet valg om dato og tidspunkt, frigives prøvetid med det samme
 • For administratorer er der fremover validering på, om et lokale allerede har en planlagt prøve – så længe der er tale om samme prøvested
 • Mulighed for at tilføje nye kørekortkategorier på allerede bestilte prøvetider for teori
Alle brugere
 • Elever kan fremover betale gennem DIBS i løsningen samt oprette ny betaling ved ej bestået prøve
 • Nyt forside design
Installerede

Patch 2.2.3
Release dato: 09-05-2017
Alle brugere
 • Forbedring af svartider i løsningen

Patch 2.2.2
Release dato: 11-04-2017
Kørelærer
 • Kørelærere med inaktiv oprettet personlig køreskole (på CPR) og nu login med CVR (på anden køreskole), hvor samme CPR anvendes kan logge ind
 • Skift prøvetider for to elever, der allerede har bestilte prøvetider
Politi
 • Skift af sagkyndig på flere prøvetider ad gangen uanset status af prøverne
 • Tilføjelse af pladser på bestilt teoriprøve samt evt. reservering af tilføjelsen

Patch 2.2.1
Release dato: 03-04-2017
Alle brugere
 • Rettelse af adgangsstyring

Release 2.2
Release dato: 01-04-2017
Kørelærer
 • På kørelærers profil kan vælges, hvilke værdier der skal være forudfyldt, når der oprettes nyt forløb. Værdier der kan vælges er: Kørekortkategori, Prøvetype og Betalingsmetode
Borgerservice
 • Hvis elev under et forløb har skiftet navn og henvender sig til borgerservice, kan dette opdateres fra CPR register under redigering af elevdata
Kørelærer, Borgerservice
 • Ved bestilling af prøver, gøres der opmærksom på, at videresalg af prøver med økonomisk vinding er ulovligt
 • Elevstamdatasiden gøres en smule mere kompakt, så der er lidt mindre scroll på siden
 • Visning af liste for bestilling af prøver, når der søges efter dato, viser + 10 dage (tidligere seks)
Politi
 • Frigivelsesdato og -tidspunkt kan sættes på prøver der planlægges. Dvs at prøver kan markeres til frigivelse på forhånd, så der ikke er en person, der skal gøre det præcis på tidspunktet
 • Når prøvetid aflyses fra kalendervisning, forbliver datovalget som gældende (siden genlæses ikke med dags dato)
Alle brugere
 • Afbestillingsfrist for prøve uden tab af prøvegebyr vises nu på prøveinformation
 • Alle elever med forløb kan nu logge ind og se sine forløb med historik fx over bestilte/afbestilte prøver, prøveinformation, samt redigere egne oplysninger som fx telefonnummer
 • Der sættes karenstid på praktiske prøver, når kørelærer eller borgerservice afbestiller, således at den ikke er tilgængelig i løsningen med det samme, men automatisk frigives senere