Driftstatus


Normal drift.Hjælp til Køreprøvebooking


  Hvis du har brug for hjælp til systemet kan du finde det på vores Support side.
  Her finder du:
 • -   Vejledninger til brug af systemet
 • -   Svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
 • -   Kontaktoplysninger på support på det nye system, hvis du har brug for hjælp.

Se vejledende video for hjælp til opsætning af NemLog-in rettigheder på virk.dk:

Læs eventuelt mere om det nye system på www.kombit.dk/koreprovebooking.

Tidligere og kommende versioner


Her kan du se hvilke versioner af det nye system, der er blevet frigivet, og hvad de indeholder. Du kan også se, hvilke nye versioner, der er planlagt, og hvad de kommer til at tilføje til systemet.

Kommende

Installerede

Patch 2.2.2
Release dato: 11-04-2017
Kørelærer
 • Kørelærere med inaktiv oprettet personlig køreskole (på CPR) og nu login med CVR (på anden køreskole), hvor samme CPR anvendes kan logge ind
 • Skift prøvetider for to elever, der allerede har bestilte prøvetider
Politi
 • Skift af sagkyndig på flere prøvetider ad gangen uanset status af prøverne
 • Tilføjelse af pladser på bestilt teoriprøve samt evt. reservering af tilføjelsen

Patch 2.2.1
Release dato: 03-04-2017
Alle brugere
 • Rettelse af adgangsstyring

Release 2.2
Release dato: 01-04-2017
Kørelærer
 • På kørelærers profil kan vælges, hvilke værdier der skal være forudfyldt, når der oprettes nyt forløb. Værdier der kan vælges er: Kørekortkategori, Prøvetype og Betalingsmetode
Borgerservice
 • Hvis elev under et forløb har skiftet navn og henvender sig til borgerservice, kan dette opdateres fra CPR register under redigering af elevdata
Kørelærer, Borgerservice
 • Ved bestilling af prøver, gøres der opmærksom på, at videresalg af prøver med økonomisk vinding er ulovligt
 • Elevstamdatasiden gøres en smule mere kompakt, så der er lidt mindre scroll på siden
 • Visning af liste for bestilling af prøver, når der søges efter dato, viser + 10 dage (tidligere seks)
Politi
 • Frigivelsesdato og -tidspunkt kan sættes på prøver der planlægges. Dvs at prøver kan markeres til frigivelse på forhånd, så der ikke er en person, der skal gøre det præcis på tidspunktet
 • Når prøvetid aflyses fra kalendervisning, forbliver datovalget som gældende (siden genlæses ikke med dags dato)
Alle brugere
 • Afbestillingsfrist for prøve uden tab af prøvegebyr vises nu på prøveinformation
 • Alle elever med forløb kan nu logge ind og se sine forløb med historik fx over bestilte/afbestilte prøver, prøveinformation, samt redigere egne oplysninger som fx telefonnummer
 • Der sættes karenstid på praktiske prøver, når kørelærer eller borgerservice afbestiller, således at den ikke er tilgængelig i løsningen med det samme, men automatisk frigives senere