Velkommen til Køreprøvebooking

Køreprøvebooking er en platform for kørelærere og deres elever, borgerservice og politiet. Læs mere og tilmeld dig nyheder om køreprøvebooking HER.

Er du kørelærer, fra politiet eller fra borgerservice?

Er du elev?

Status
Normal drift

Information
Skal du til teori- eller praktisk prøve, bedes du følge anvisninger fra kørelærer angående dokumentation mv., som skal medbringes til prøven.

Information
Det anbefales, at der ikke bookes digitale teoriprøver i Køge og Hillerød, såfremt elever har fødselsdag d. 29. februar, da det ikke vil være muligt for eleven at aflægge prøve i politiets digitale teoriprøvesystem. Eleverne vil dog fortsat kunne få booket almindelige prøver.

Elev
 • - Fix: Problemer med udsendelse af SMS for skiftede prøvetider rettes.

Installeret: 31-01-2018
Version 2.5.2

Version 2.5.1 (26-01-2018)

Politi
 • Fix: Visning af sagkyndiges kalender
 • Fix: Korrekt antal fejl kan registreres på de enkelte kategorityper
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Fix: Korrekt beløb til opkrævning på dobbeltprøver, hvor praktisk har fået resultat ”Erhverv ej bestået”
Version 2.5 (19-01-2018)

Kørelærer
 • Når prøveforløb redigeres fra den generelle oversigt over prøveforløb, dirigeres der ikke længere til den enkelte elev, men man vil fortsat være på oversigten over prøveforløb.
 • Alle kørelærere kan efter næste release redigere deres foretrukne politikreds og prøvested, således at der nu kan angives op til tre politikredse og flere foretrukne prøvesteder. Såfremt der er valgt mere end én politikreds og flere prøvesteder under foretrukne, vil dette fremgå af søgeresultaterne på prøvetider, hvor der vælges ”anvend foretrukne”.
Borgerservice
 • Ny advarsel vises til borgerservice ved oprettelse af forløb såfremt eleven, der fremsøges har bo-status i udlandet. Advarslen blokerer ikke for oprettelse, men vises kun som en advarselstekst til borgerservice.
 • Borgerservice kan, ved redigering af et prøveforløb, nu vælge at genåbne et afbrudt forløb. Afbrudt-markeringen kan fjernes, således at forløbet vil blive genåbnet. Status skiftes fra afbrudt tilbage til den status forløbet havde før afbrydelse.
 • Mulighed for at slette lægeerklæringer via nyt papirkurv ikon. Slettede lægeerklæringer kan ikke findes frem igen.
Kørelærer, Borgerservice
 • Muligt at frigive elever med afbrudt forløb, så de ikke længere vises på kørelærens liste over elever.
Politi
 • Ny status på prøvetidslisten, så det nu er muligt at skelne mellem prøver, som er frigivet og prøver, som har frigivelsestidspunkt sat, men endnu ikke er blevet frigivet. Fremadrettet vil det være muligt at filtrere mellem; ”Ikke frigivet”, ”Frigivet”, ”Bestilt” samt ”Fremtidig frigivelse”.
 • Nyt filter over prøvesteder vises på prøvetidslisten, så det nu er muligt at filtrere på prøvesteder via dropdown-menu.
 • Politiadministratorer og politisagkyndige vil fremover få vist en advarsel, hvis de forsøger at afgive et resultat med x antal fejl på teoriprøver, som ikke giver mening. Dvs. der gives advarsel hvis fx ”ej bestået” registreres i kombination med 2 fejl. Dette understøtter både normale prøver og dobbeltprøver.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Muligt at se detaljer om prøvetyper, ved at holde musen henover prøvetypen fra elevens prøveforløbsliste.
 • Print af prøvetidsinformation kan nu ske direkte fra oversigten over prøvetider. Nyt print-ikon vises, og ved tryk generes og downloades en pdf-fil til print. Indhold i pdf-filen er det samme, som hvis man åbner prøveinformation og trykker print herfra.
 • Ved print af prøveinformation vises elevens telefonnummer, såfremt dette er angivet under elevens stamdataoplysninger.
Alle brugere
 • Ny fane på drift-siden (www.driftsstatus.koreprovebooking.dk), hvorfra det er muligt at indsende et ændringsønske til systemet.
Version 2.4 (08-09-2017)

Kørelærer
 • På oversigten over alle prøveforløb vil det være muligt at søge på prøvekategori og om det er en praktisk prøve eller en teori prøve.
 • Efter release d. 08-09-2017 udgives ny funktionalitet så kørelærer vil blive bedt om at godkende databehandleraftalen, såfremt det er over et år siden man sidst har godkendt aftalen i systemet. Når der logges ind for eksisterende brugere i løsningen, hvor det er mere end et år siden at databehandleraftalen blev godkendt sidst, videresendes man til databehandleraftalen, som skal godkendes før man kan forsætte. Det er ikke muligt at tilgå lister på elever og bestille prøver, før denne er underskrevet. Har du inden for det seneste år godkendt en databehandleraftale hos din kommune, men ikke i systemet, vil du også blive bedt om at godkende elektronisk i systemet, selvom det netop er gjort hos kommunen.
 • For kørelærer vises der fremover en ny advarsel, så kørelæren bliver gjort opmærksom på overlap, i tilfælde af at der bookes en praktisk prøve, samtidig med at kørelæren har en anden elev booket til en praktisk prøve. Advarslen er kun en advarsel, og det er stadigvæk muligt at bestille prøven.
Borgerservice
 • Borgerservice kan i nyt faneblad ”Databehandleraftale” se en liste over alle Kørelærer, der har indgået databehandleraftale med den konkrete kommune. Listen vises med kørelærer, køreskolens navn, CVR-nr eller CPR-nr. for personlige køreskoler, godkendelsesdato og mulighed for at se databehandleraftalen. Kørelærer, der er tilknyttet inaktive køreskoler vises ikke på listen.
Kørelærer, Borgerservice
 • Efter oprettelsen af en elev vises en kvitteringsside hvor det er muligt at trykke på en ny knap ”Opret ny elev”, der dirigerer brugeren direkte til oprettelsen af en ny elev.
 • Sms til elev dagen før prøve, påminder fremover eleven om at medbringe ”pas e.l., P23, lektionsplan mv.”, således at eleven forstår at listen ikke er udtømmende. Af pladsmæssige årsager, er det ikke muligt at give besked om hvilke forskellige dokumenter, der kræves for de enkelte kategorier, hvorfor eleven selv må undersøge hvad mv. dækker over.
 • Når der vælges at oprette en ny elev vil cursoren fremover stå klar i feltet, hvor der skal skrives CPR-nummer.
Politi
 • Ved frigivelse af en prøvetid fra listen over prøvetider vises en advarsel om at der både skal vælges dato og tidspunkt, såfremt den ene af disse kun er valgt.
Elev
 • Elever vil fremover på oversigten over deres prøveforløb få besked om at prøvetider skal bestilles gennem kørelærer eller borgerservice.
 • Ved betaling af et prøveforløb vil betalings-ikonet blive opdateret, så snart man lukker for dialogvinduet, så det er muligt at se om betalingen er gennemført eller ej.
Alle brugere
 • Forsiden er opdateret med link til ofte stillede spørgsmål og flere ændringer af forside-design.
 • Muligt at flytte på dialogbokse, ved at trykke på en dialogboks og herefter flytte og slippe den et nyt sted på skærmen.
 • Listen over prøvetider (prøvetidsoversigten) er fremover sat til kun at vise alle ”Ikke reserveret” prøver. Hvis man ønsker at se alle prøvetider eller reserveret prøvetider skal der ændres i filtret.
Version 2.3.3 (04-09-2017)

Alle brugere
 • Opdatering af Nemlogin IDP således at brugere kan logge på
Version 2.3.2 (13-06-2017)

Kørelærer, Borgerservice
 • Optimering af svartider på bestilling af prøvetider
Version 2.3.1 (08-06-2017)

Politi
 • Fix: Print af prøvelister, fra sagkyndiges kalender
Version 2.3 (03-06-2017)

Kørelærer
 • To nye statusser på kørekortforløb: ”Klar til bestilling” og ”Prøve bestilt” for at give bedre overblik over elever, der kan bestilles prøver til. Fx kan der, på listen over prøveforløb, øverst filtreres til ”Klar til bestilling”, så de forløb vises samlet
 • Link på elev-navn, så man nemt kan komme tilbage til elev fra kvitteringssiden for betaling
 • Mulighed for at vælge Kalendervisning/Listevisning som forudvalgt ved prøvesøgning, om ny elev skal modtage SMS checkbox markeret ved oprettelse af nyt forløb samt om print af flere kvitteringer på én gang (ved massebetaling) skal have én eller mange kvitteringer pr. side
 • Alle kørelærere skal registrere deres eget CPR nummer på deres profil. Når der logges ind for eksisterende brugere i løsningen, videresendes man til profilen, hvor CPR nummer skal indtastes og slås op i CPR register, så navnet også vises. Det er ikke muligt at tilgå lister på elever og bestille prøver, før CPR nummer er registreret. Ændringen skyldes nødvendig statistik for politiet ifbm. drift, kvalitetssikring og kontrolvirksomhed på kørekortområdet
Kørelærer, Borgerservice
 • På listen over bestilte prøvetider (kun for kørelærer) samt på elevs stamdataside, faneblad Prøvetider, vises fremover prøvested i kolonne
 • SMS til elev dagen før prøve, husker fremover elev på at medbringe ”P23, lektionsplan og pas e.l”. Af pladsmæssige årsager er der ikke mulighed for flere tegn i SMS – så der vil ikke kunne skrives ”pas eller kørekort” i beskeden
 • Hvis der udfyldes 8 cifre i telefonnummer på oprettelse af forløb for ny elev, udfyldes ”Ønsker at modtage SMS” automatisk
Politi
 • På visning og print af prøveinformation for en specifik praktisk prøve, vises telefonnummer på køreskole, såfremt det er registreret i systemet
 • Udvidet printfunktionalitet så der nu kan printes prøvelister for et eller alle prøvesteder på en specifik dato
 • Mulighed for at straks-frigive en prøvetid. Ved intet valg om dato og tidspunkt, frigives prøvetid med det samme
 • For administratorer er der fremover validering på, om et lokale allerede har en planlagt prøve – så længe der er tale om samme prøvested
 • Mulighed for at tilføje nye kørekortkategorier på allerede bestilte prøvetider for teori
Kørelærer, Borgerservice, Politi
 • Elever kan fremover betale gennem DIBS i løsningen samt oprette ny betaling ved ej bestået prøve
 • Nyt forside design

Har du brug for hjælp?

Du har flere muligheder for at få hjælp

Du kan også vælge at kontakte service desken

     kpb.support@knowledgecube.net
      33 98 20 00 (mandag til fredag, 08:00 - 16:00)
      Oplever du fejl, kan du indrapportere det (her) HER
      Har du ændringsønsker, kan du indsende dem HER


Se vejledende video for hjælp til opsætning af NemLog-in rettigheder på virk.dk: