Velkommen til Køreprøvebooking

Køreprøvebooking er en platform for borgerservice, Færdselsstyrelsen, kørelærer og elever.
Læs mere og tilmeld dig nyheder om køreprøvebooking

Er du kørelærer, fra Færdselsstyrelsen eller fra borgerservice?

Er du kørekortansøger?

Status
Normal drift
Ændring af afmeldingsfristen for køreprøver fra 2 til 5 dage pr. 1. juli 2024
Afmeldingsfristen for køreprøver fra 2 dage til 5 dage i kørekortbekendtgørelsen. Dette for at sikre mindst muligt prøvespild ved at afmeldte køreprøver kan nå at blive genbrugt af andre kørekortansøgere.  Den nye aflysningsfrist gælder for køreprøver, der skal afvikles fra 1. juli 2024, selvom køreprøven er blevet booket inden den 1. juli 2024 i Køreprøvebooking. Læs mere i Færdselsstyrelsens nyhed. Hvis du har spørgsmål til ændringerne af fristen, kan du henvende dig til Færdselsstyrelsen på info@fstyr.dk.
P23-blanketten er ikke opdateret i Køreprøvebooking
Køreprøvebooking er ikke nået at blive opdateret med den nyeste P23-blanket. Den nyeste blanket skal derfor hentes her: Ansøg om kørekort (fstyr.dk). Vi arbejder på at få den opdateret og melder ud, når vi har en plan klar.
Nyt fra Færdselsstyrelsen vedr. køreprøver
For yderligere information fra Færdselsstyrelsen vedr. køreprøver - https://fstyr.dk/erhverv/koereskoler-og-koerelaerere/serviceinfo-koereproevebooking/
Kørelærer
 • Tilknytning af elever med låst prognose
Færdselsstyrelsen
 • Registrering af kombiprøve resultater

Installeret: 08-07-2024
Version 5.6.0

Version 5.5.0 (04-06-2024)

Kørelærer
 • Kørelærer kan angive foretrukne lokationer og teamområder for forventede prøver
Færdselsstyrelsen
 • Planlægger kan tildele tilgodebevis
Version 5.4 (06-05-2024)

Kørelærer, Færdselsstyrelsen
 • - Rettelse til bestilling af digitale teoriprøver og flow herfor
Version 5.3.1 (04-04-2024)

Kørelærer
 • Vinduet ved rediger forløb på elev er gjort større
Version 5.3 (25-03-2024)

Kørelærer
 • Ny funktionalitet, så kørelærer kan angive forventet prøvedato for hhv. teori- og praktisk prøve, og der på denne baggrund kan dannes prognoser for forventede prøvedatoer
Kørelærer, Borgerservice
 • Listevisning for fremsøgning af prøver er optimeret, så brugerne fremover ikke vil opleve timeout, hvis der er mange ledige prøvetider
Alle brugere
 • Fjerne understøttelse af erstatnings CPR numre
 • Løbende oprydning af forældede prøveforløb
Version 5.2.5 (22-01-2024)

Borgerservice, Elev
 • Rettelse til breve
Version 5.2.4 (16-01-2024)

Alle brugere
 • Rettelse til betalingsproblemer
Version 5.2.3 (15-01-2024)

Alle brugere
 • Rettelse til betalingsproblemer
Version 5.2.2 (08-01-2024)

Alle brugere
 • Rettelser til funktionalitet til gebyrændringer
Version 5.2.1 (02-01-2024)

Alle brugere
 • Opdatering af paragraffer iht. ny bekendtgørelse på kørekortområdet.
Version 5.2 (18-12-2023)

Færdselsstyrelsen
 • Rettelse til mail notifikation ved sluk af DTP integration.
Alle brugere
 • Rettelse af link under “Velkommen til Køreprøvebooking”.
 • Opdatering af sikkerhed i løsningen.
 • Opdatering af SSL certifikat.
Version 5.1 (12-12-2023)

Alle brugere
 • Implementering af funktionalitet til håndtering af gebyrændringer
Version 5.0.1 (13-11-2023)

Færdselsstyrelsen
 • Rettelse til oprettelse af prøvetider
Alle brugere
 • Tekst på login knapper ændret til MitID i stedet for NemID
 • Ændring af Nyhedsbrev-link under fanen “Nyhedsbrev” på forsiden.
Version Release 5.0 – klargøring af snitflade til Digital Teoriprøve System (07-11-2023)

Alle brugere
 • Release 5.0 indeholder en snitflade/API til brug for udveksling af data mellem Køreprøvebooking og DTP (Digitalt Teoriprøve system). Det betyder, at brugerne vil opleve, at der nu kan oprettes, søges og bookes på digitale prøver og digitale lokaler i Køreprøvebooking. Det bliver dog først muligt at anvende denne funktion, når DTP idriftsættes.
Version 4.3 (13-09-2023)

Alle brugere
 • Udskiftning til OCES3 certifikater i Køreprøvebookings integrationer
Version 4.2.1 (05-09-2023)

Alle brugere
 • Opdatering af Nemlogin IDP certifikat
Version 4.2 (18-04-2023)

Kørelærer, Borgerservice, Elev, Færdselsstyrelsen
 • Opdatering af P23 blanketten
 • Team København delt op i Team København Syd og Team København Nord
Version 4.1 (16-01-2023)

Elev
 • Elever kan se hvilken data der bruges til at udfylde P23-blanketten inden underskrift
 • Elev kan nu indsende blanket uden at underskrive på at der indhentes oplysninger fra kriminalregisteret
 • Opdatering af siden for forældremyndighedsindehavere
Kørelærer, Borgerservice, Elev, Færdselsstyrelsen
 • Opdatering af P23 blanketten
Version 4.0.1 (12-12-2022)

Kørelærer
 • Fuldmagt til virksomhed med andet CVR-nr
Version 4.0 (08-12-2022)

Alle brugere
 • Sikkerhedsopdateringer
Version 3.9 (16-11-2022)

Elev
 • Opdatering af brev udsendelse
Version 3.8 (17-10-2022)

Alle brugere
 • Al information fra systemet sendes ud via Digital Post. E-mails bruges til kommunikation mellem kørelærer og elev
Version 3.7.1 (12-09-2022)

Elev
 • Forældremyndighedsindehavere kan nu underskrive igen efter opdatering af MitID.
Version 3.7 (06-09-2022)

Alle brugere
 • Understøttelse af MitID
Version 3.6.2 (07-07-2022)

Kørelærer, Borgerservice, Elev, Færdselsstyrelsen
 • Ved forløb, hvor teoriprøve er udløbet, men betalingen stadig er gyldig, er det muligt at tilbagebetale prøvegebyr
 • Ved forløb, hvor teoriprøve er udløbet, men betalingen stadig er gyldig, er det muligt at bestille/afbestille nye prøvetider uden at miste betalingen
Version 3.6.0 (30-06-2022)

Færdselsstyrelsen
 • Det er nu muligt for planlæggerne at skifte mellem teamområderne og oprette og redigerer prøver fra hvert teamområde. Det er samtidig blevet en mulighed at opdatere til nyt default teamområde
Alle brugere
 • Tidsfristen for at afbestille prøvetid, skifte prøvetid og udskifte elev er nu 2 hverdage før kl 12:00
 • Det er muligt at flytte bestilte praktiske prøver
 • Team København Syd og Team København Nord er ændret til Team København og Team Bornholm
 • Politiet fremgår ikke længere i Køreprøvebooking
Version 3.6 (27-06-2022)

Færdselsstyrelsen
 • Det er muligt at skifte mellem teamområder
Alle brugere
 • Det er muligt at flytte bestilte praktiske prøver
 • Politiet fremgår ikke længere i Køreprøvebooking
 • Team København Syd og Team København Nord er ændret til Team København og Team Bornholm
Version 3.5 (31-05-2022)

Alle brugere
 • Genaktiveret funktion som kontrollerer udløb af teoriprøver
Version 3.4 (16-03-2022)

Alle brugere
 • Ny Genereation Digital Post, Digital Lægeerklæring, FAQ
Version 3.3.4 (03-02-2022)

Alle brugere
 • Opdatering til Nemlogin
Version 3.3.3 (15-12-2021)

Alle brugere
 • Opdatering til FAQ
 • Opdateret link på forsiden til Færdselsstyrelsen
Version 3.3.2 (15-11-2021)

Alle brugere
 • Fornyelse af funktionscertifikat til kald af eksterne snitflader i løsningen.
Version 3.3.1 (10-11-2021)

Alle brugere
 • Fornyelse af funktionscertifikat til kald af eksterne snitflader i løsningen.
 • Nyt SSL certifikat på løsningen.
Version 3.3 (28-09-2021)

Kørelærer
 • Kørelærer der anvender privat CPR til Erhverv, kan nu igen redigerer foretrukne politidistrikter/teamområder. En mindre sikkerhedsforanstaltning har haft lukket for denne funktionalitet i noget tid.
Kørelærer, Borgerservice, Politi
 • Overalt i løsningen erstattes ordene relateret til Politiet og dennes roller med ord relateret til Færdselsstyrelsen og dennes roller.
Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Resortoverdragelse fra Politiet til Færdseldsstyrelsen.
 • Som en del af resortoverdragelsen forøges gebyret på førstegangsprøver som tidligere har kostet 600kr. Disse højnes alle til 1000kr gyldig fra 1. oktober.
Version 3.2 (14-09-2021)

Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Resortoverdragelse fra Politiet til Færdseldsstyrelsen.
Version 3.1.2 (23-06-2021)

Kørelærer
 • Udbedring af fejl ved byt af prøver
Politi
 • Ugentligt udbud/efterspørgelses statistik
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Udbedring af fejl ved elev oprettelse/prøveforløb
 • Udbedring af fejl ved godkendelse af bruger
Version 3.1.1 (20-06-2021)

Politi
 • Rettelse til batchjob der danner statistik
Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Rettelse til EASY betalingsmodul integration således at der ved lukning af betalingsvindue stadig bliver registreret betalt i Køreprøvebooking
Version 3.1 (08-06-2021)

Borgerservice
 • BS skal ikke længere sætte status ”Kørekort bestilt” som sidste progression for ansøgningen. Sidste status er ”[dato] køreprøve bestået”
 • BS skal ikke længere sætte kryds i dispensation, når der oprettes et reduceret forløb (A, A2), dette sker nu automatisk
Elev
 • Elever vil fremover modtage sms opdateret med information om Coronaregler ifm. deres prøvetid
 • Elev ser ikke længere status “kørekort bestilt”. Sidste status for ansøgningen er “[dato] køreprøve bestået”
Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Downloads fra løsningen vil ikke længere indeholde fejltegn i forbindelse med Æ, Ø og Å
 • På forsiden under support henvises til ikke at oplyse CPR-numre til supporten
 • Alle kan se liste over priser i FAQen på supportsiden der linker til prisliste i KPB
 • Dropdown liste på prøveforløbslisten er sorteret mere meningsfyldt på elevsiden, samt for KL og BS
 • Løsningen overgår til at bruge Easy til betalinger fremfor DIBS som tidligere blev brugt. BS, elev og KL vil opdage at de ikke længere videresendes til DIBS, men foretager betaling som en del af KPB flowet. Dette gælder også tilbagebetalinger og massebetalinger
Version 3.0.9 (22-05-2021)

Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Opdatering af IBM Tivoli Storage manager
Version 3.0.8 (07-05-2021)

Politi
 • Rettelse til ugentligt batchjob på udbuds/efterspørgselsstatistikudtræk
Version 3.0.7 (22-04-2021)

Kørelærer
 • Udbedring af fejl ved byt af prøver
Politi
 • Ugentligt udbud/efterspørgelses statistik
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Udbedring af fejl ved elev oprettelse/prøveforløb
 • Udbedring af fejl ved godkendelse af bruger
Version 3.0.6 (30-03-2021)

Elev
 • Løsningen vil fremover tage højde for, at der kan mangle data om forældremyndighedsindehavere i CPR registeret. Her vil systemet henvise til en blanket i stedet, når elever opretter køreprøveforløb.
Kørelærer, Elev
 • Forbedringer i afsendelse af mails, der mindsker risici for at mails ender i spamfolder eller afvises.
Version 3.0.3 (16-02-2021)

Kørelærer, Borgerservice
 • Rettelse til CPR opslag
Elev
 • Rettelse til formattering af breve
Version 3.0.1 (01-02-2021)

Kørelærer
 • Det er nu muligt at bytte prøver mellem elever.
Borgerservice
 • Prøveforløb kan nu oprettes i de tilfælde hvor der mangler fødselsdags data fra CPR registeret uden at Borgerservice skal opdatere elevdata.
Elev
 • Hastigheden på elevsiden er forbedret.
Version 3.0 (20-01-2021)

Kørelærer
 • Kørekortforløb er tilrettet med mulighed for angivelse af foretrukken kommunikationskanal for elever og behandlingskommune.
 • Der vil ved første login efter release være et Informationsvindue, der beskriver ændringer i 3.0.
 • Det er muligt at angive om elever skal se betalingslink når de logger ind på deres side.
 • 10 sekundersreglen ved søgning på prøver er fjernet.
Borgerservice
 • Vi henviser til nyhedsbrev, der blev sendt ud ifm. releasen
Elev
 • For elever under 18 år, er det muligt at angive at systemet skal indhente digitalt samtykke fra forældremyndighedsindehaverne. I så fald sender systemet brev via e-boks, med instruktion i hvordan de underskriver.
 • Herudover er der ændret i brugergrænsefladen, så den er blevet mere intuitiv.
 • Elever kan selv initiere førstegangserhvervelse af førerretten til Kategori B
 • Elever kan angive foretrukken kommunikationsform til enten e-boks eller email
 • Elever kan underskrive kørekortforløb, der er oprettet af borgerservice eller Kørelærer. Underskrift vil fremgå af P23 blanketten, når denne udskrives.
Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Findes der et gyldigt førstehjælpsbevis, så validerer systemet ikke mere.
 • Systemet validerer nu for førstehjælpsbevis når en ansøgning oprettes.
 • Findes der ikke et gyldigt førstehjælpsbevis, så tjekker den igen inden man bestiller en praktisk prøve. Det er ikke muligt at bestille en praktisk prøve uden
Version 2.12 (29-10-2020)

Kørelærer
 • Fjernelse af tjek på gyldigt førstehjælpsbevis ved ombytning af prøvetider mellem elever.
Borgerservice, Elev
 • Rettelse, så der ikke kræves førstehjælpsbevis, hvis elever over 18 år tager kørekort til lille knallert.
 • Rettelse til behandlingen af førstehjælpsbeviser, så ”Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere” i kombination med ”Førstehjælp ved hjertestop” giver merit til førstegangserhvervelse af førerretten.
Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Denne release indeholder de første ændringer i brugergrænsefladen, der vedrører nationale krav om webtilgængelighed (WCAG 2.1). Der er i releasen bl.a. fokus på følgende tilgængelighedspunkter: • Tilgængelighed via tastatur • Tydeliggørelse af links • Beskrivende tekst på knapper, så de kan bruges af skærmlæsere • Tekstbaseret alternativ til billeder med funktionalitet • Tydeliggørelse af aktive felter Yderligere uddybning af tiltagene kan findes i tilgængelighedserklæringen for Køreprøvebooking nederst på forsiden, hvor du normalt finder hjælp.
Version 2.11.4 (07-10-2020)

Kørelærer, Borgerservice
 • Der er derudover foretaget yderligere optimering af kald på prøvebestillingssiden for at nedsætte lange svartider i spidsbelastningsperioder.
 • Ved fremsøgning af nye prøvetider vil man som prøvebooker fremover opleve, at søgeknappen bliver utilgængelig i 10 sekunder efter klik, hvorefter det er muligt at søge igen. Dette for at minimere belastning i spidsbelastningsperioder og dermed øge den generelle oplevelse af tilgængelighed i systemet.
Version 2.11.3 (07-09-2020)

Kørelærer, Borgerservice
 • Optimering af kald på prøvebestillingsside for at nedsætte lange svartider i spidsbelastningsperioder.
 • Ved booking af praktiske prøver, hvor der kræves et førstehjælpsbevis, vil brugerne fremover opleve, at det ikke er muligt at fremsøge prøver for prøveforløbet, hvis der mangler gyldigt førstehjælpsbevis. Det betyder, at man ikke længere først vil finde ud af, at førstehjælpsbevis mangler, efter der er trykket bestil, men idet kalender-ikonet til booking af prøver er aktiveret. Denne ændring er implementeret for at optimere svartider og undgå mange samtidige opslag mod Dansk Førstehjælpsråds kursusbevissystem i de spidsbelastningsperioder, hvor der frigives mange prøver på samme tid.
Version 2.11.1 (09-07-2020)

Kørelærer, Borgerservice
 • Rettelse til ombyt af elever på prøver og behandling af prøveforløb
Version 2.11 (06-07-2020)

Borgerservice
 • Nyetableret integration til Dansk Førstehjælpsråds Kursusbevissystem, der sikrer, at borgerservice fremover automatisk har dokumentation for, at førstegangserhververe har gennemført færdselsrelateret førstehjælpskursus i henhold til de lovkrav, der er gældende for at kunne tage kørekort til kategori A, B, AM og T/M. Når borgerservice fremover skal behandle et prøveforløb, hvor der er krav om førstehjælpsbevis, vil dette kunne ske på tre forskellige måder: 1. Hvis der for eleven foreligger et førstehjælpsbevis i Dansk Førstehjælpsråds Kursusbevissystem, som er udstedt for mindre end et år siden, sættes der automatisk en markering, så det fremgår tydeligt, at eleven har gyldigt førstehjælpsbevis, samt hvilke kurser eleven har gennemført. Borgerservice behøver altså ikke at gøre yderligere i dette tilfælde. 2. I tilfælde, hvor der endnu ikke er et gyldigt førstehjælpsbevis, men hvor eleven forventer at gennemføre kurset inden tidspunkt for bestilling af praktisk prøve, hvor der er lovkrav om gyldigt førstehjælpsbevis, kan borgerservice manuelt markere dette ved behandlingen af forløbet, så forløbet kan godkendes og fortsættes. OBS! Der er indført et automatisk tjek af gyldige førstehjælpsbeviser ved bestilling af praktisk prøve, som er beskrevet under ”Borgerservice, Kørelærer, Politi”. 3. Der er desuden mulighed for manuelt at give eleven merit for førstehjælpskursus, hvis det vurderes af Politiets Administrative Center, at eleven har tilegnet sig den relevante viden om førstehjælp på anden vis, eksempelvis igennem sit erhverv. For at et forløb kan godkendes, er der krav om, at en af ovenstående markeringer er udfyldt.
Kørelærer, Borgerservice
 • Ved bestilling af praktisk prøve er der indført et automatisk tjek af gyldigt førstehjælpsbevis i forbindelse med førstegangserhvervelse af førerretten på kategori A, B, AM og T/M. Køreprøvebooking tjekker, om der ligger et gyldigt førstehjælpsbevis (udstedt for under et år siden), eller om der er givet merit for det specifikke forløb af borgerservice/PAC. Hvis der ikke ligger et gyldigt førstehjælpsbevis i Dansk Førstehjælpsråds Kursusbevissystem, eller der ikke er givet merit, vil prøven ikke kunne bestilles, da det er et lovkrav, at der er et gyldigt førstehjælpsbevis på bestillingstidspunktet. OBS! Bemærk, at dette tjek udelukkende foretages på prøveforløb oprettet EFTER releasetidspunkt for release 2.11 (06-07-2020 kl. 18:00). Krav til førstehjælpsbeviser på prøveforløb oprettet FØR releasetidspunkt, skal derfor i en overgangsperiode fortsat tjekkes manuelt. Indførelse af ny prøvetype kaldet ”Udvidelse”. Ved oprettelse af et prøveforløb er det vigtigt fremover at skelne mellem prøvetypen ”1. gangserhvervelse”, når der er tale om førstegangserhvervelse af førerretten, og prøvetypen ”Udvidelse”, når der er tale om en udvidelse af eksisterende kørekort. Denne skelnen indføres for at understøtte det automatiske tjek af førstehjælpsbeviser på førstegangserhvervelser af førerretten, som sker både ved borgerservice’ behandling af prøveforløbet og ved bestilling af praktisk prøve. Førstegangserhvervelser, der er oprettet i systemet med prøvetypen ”1. gangserhvervelse” før releasetidspunkt 06-07-2020 kl. 18:00, men som reelt er en udvidelse til eksisterende kørekort, hvor der ikke er krav om gyldigt førstehjælpsbevis, kan af borgerservice og kørelærer redigeres til i stedet at være prøvetypen ”Udvidelse”, såfremt forløbet endnu ikke er betalt, eller såfremt teoriprøven ikke er gennemført. Der vil dog ikke blive foretaget et automatisk tjek af gyldigt førstehjælpsbevis ved bestilling af praktisk prøve på disse prøveforløb, som det også fremgår af OBS-punktet ovenfor.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Understøttelse af ændring af lovkrav til lægeerklæringer, så en lægeerklæring nu må være op til 6 måneder gammel på indleveringstidspunktet af ansøgningen til borgerservice, hvor den før højst måtte være 3 måneder gammel. Når borgerservice registrerer en lægeerklæring i systemet, vil det derfor nu være muligt at oprette lægeerklæringer, hvor der er 6 måneder mellem modtagelsesdato og udstedelsesdato.
Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Opdatering til NemLog-in, så det igen er muligt at logge på med Chrome-browser
Version 2.10.2 (27-04-2020)

Borgerservice
 • Rettelse så der kun vises advarsel vedrørende bopælsstatus i de tilfælde, hvor eleven ikke har registreret bopæl i Danmark.
Elev
 • Ændring af SMS-ordlyd, så SMS vedrørende prøvetid kun indeholder information om tid og sted og ikke længere informationer om, hvad eleven skal huske at medbringe (dette er fjernet, da der opstår for mange misforståelser med den nuværende tekst, der desværre ikke kan udvides til mere sigende tekst, da der er en begrænsning på længde af SMS, som kan sendes fra Køreprøvebookingsystemet).
Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • P23-blanketten, der kan hentes fra elevens prøveforløb, er opdateret med den nyeste udstedt fra Færdselsstyrelsen, hvor rubrik til elevs foto er placeret nederst på side 4.
 • Forlængelse af dato for udløb af teoriprøver, så teoriprøver først udløber 18 måneder efter prøvetidspunktet – og ikke 12 måneder som tidligere. Bemærk, at dette gælder for alle forløb, der er sat til at udløbe efter d. 18. marts 2020.
 • Rettelse af fejl i adresser på P23-blanketten, så der bl.a. ikke vises et foranstillet 0 foran etage og side.
 • Forlængelse af gyldighed for lægeattester, så disse fremover er gyldige 21 måneder – og ikke 15 måneder som tidligere. Dette gælder alle lægeattester i Køreprøvebooking uanset tidspunkt for oprettelse.
Version 2.10.1 (26-02-2020)

Borgerservice
 • Rettelse så der kun vises advarsel vedr. bopælsstatus i de tilfælde hvor eleven ikke har registreret bopæl i Danmark.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Rettelse af fejl, så husnummer, mellemnavn og bynavn vises korrekt på P23.
Version 2.10 (12-02-2020)

Borgerservice
 • Udvidelse af web API, så borgerservicesystemer med integration til Køreprøvebooking også kan modtage en liste over angivne årsager til, at et forløb er sendt til status ”Under viderebehandling”.
Kørelærer, Borgerservice
 • Rettelse til redigering af et prøveforløb, så det igen er muligt at ændre på prøvetype.
 • Skift til ny CPR-service med flere relevante data om elever til brug for mere smidig behandling af prøveforløb.
Politi
 • Rettelse til udskrift af kalender, så politiadministrator kan printe kørelister .
 • Rettelse til aflysning af en teoriprøve, så prøver altid kan aflyses.
 • Rettelse til kalender, så politisagkyndiges kalender altid kan åbnes.
Kørelærer, Politi
 • Muligt fremover at planlægge køreprøver d. 24. og 31. december samt Grundlovsdag.
Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Forsidens design er tilrettet.
Version 2.9.1 (19-06-2019)

Politi
 • Rettelse af fejl vedrørende visning af elevers tidligere prøver, så der igen vises information om prøvestedet
 • Rettelse så bookede digitale prøver sendes til det digitale teoriprøvesystem og resultater på digitale prøver også vises i systemet
Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Rettelse til prøvetidsstatistik, så der vises korrekt antal ledige prøver
Version 2.9 (14-06-2019)

Kørelærer
 • Ved angivelse af foretrukne kan kørelærer fremover også angive, hvilke kørelærere fra deres køreskole, der som default skal vises ved filtrering af lister.
Politi
 • Print af køreseddel (fra sagkyndiges kalender eller prøvetidslisten) vil nu også indeholde ikke-bestilte prøver. På den måde er det for den sagkyndige nemt at se, om der er oprettet prøvetider, som ikke er bestilt eller er blevet afbestilt.
 • Elever, der endnu ikke har fået afgivet resultat på den teoriprøve, de er booket til, kan fremover enkeltvis aflyses fra teoriprøven, selvom de resterende elever på teoriprøven har fået afgivet resultat.
 • Ved inaktivering af sagkyndige vil det være muligt at se de specifikke prøver, der konflikter med inaktiveringen.
 • Fremover vil det også være muligt at slette en elev fra en praktisk prøve, uden at prøvetiden slettes helt. Derimod vil prøvetiden blot blive ledig og kan bestilles til en anden elev.
 • Politiadministrator vil fremover kunne sætte en teoriprøve til ugyldig. Ved fremsøgning af elev vil politiadministrator ud fra prøveforløbet få vist et nyt ikon, der kan bruges, hvis en teoriprøve skal sættes til ugyldig. Politiadministrator skal bekræfte endeligt, før prøven sættes til ugyldig, og handlingen vil IKKE kunne tilbageføres.
 • Ved afgivelse af resultat kan der nu tilføjes en bemærkning til resultatet. Bemærkningen vil også blive vist på den konkrete prøve ved print af P23.
 • Fra sagkyndiges kalender vil antallet af ledige pladser på en teoriprøve blive vist, hvis musen føres hen over selve prøven.
Elev
 • For at sikre, at sms-service sendes til korrekt modtager, vil sms-beskeder til elever fremover indeholde pågældendes fornavn. Har eleven flere fornavne, vises kun det første fornavn.
 • Breve, der sendes til eleverne via e-Boks og fysisk post, vil nu også kunne findes i en engelsk version. Den engelske version findes på en ny side i brevet i forlængelse af den danske version.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Dobbeltforløb (D og D-ep + D1 og D1-ep) vil fremover kunne ændres til at være et enkeltforløb for henholdsvis D og D1, ved at forløbet redigeres af borgerservice eller kørelærer efter en overstået prøve. Dette er dog kun muligt, hvis resultatet på teoriprøven er enten ”Bestået” eller ”Erhverv ej bestået”. Det er også muligt at ændre dobbeltforløb til enkeltforløb, hvis praktisk prøve er overstået, og der er afgivet resultat, som ikke er ”bestået”. Handlingen kan ikke tilbageføres.
 • Hvis eleven er sat op til at modtage sms vedrørende booking af prøve, vil kørelærer og borgerservice kunne angive ved bestillingen, om elev skal modtage besked med det samme via en tjekboks. I de tilfælde, hvor der sættes markering i tjekboksen, vil beskeden blive sendt med det samme til eleven. Hvis tjekboksen ikke er markeret, vil eleven modtage sms efter normale regler – dagen før prøven. Bemærk, at kvitterings-sms, der sendes til elev, når borgerservice booker teoriprøver, fortsat altid sendes i det øjeblik, teoriprøven er blevet booket.
Version 2.8.2 (01-05-2019)

Kørelærer, Borgerservice
 • Rettelse til tolke-link, så der også vises ikon ved ombyt af elever på prøver, såfremt disse har andet sprog end dansk
Version 2.8.1 (15-03-2019)

Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Det tidligere felt ”Tolk”, der vises ved oprettelse af prøveforløb og redigering af elev, ændres til at hedde ”Få vist prøver ud fra valgte sprog”. Således fremgår det tydeligt at et hak i feltet betyder, at ved booking af prøver vises prøver på det valgte sprog. Er sproget dansk er det ikke nødvendigt at sætte hak i feltet, for at få vist prøver på dansk.
Version 2.8 (01-03-2019)

Kørelærer
 • På kørelærers liste over elever vises fremover også en kolonne med elevens hold, hvis det er angivet på prøveforløbet. Hvis en elev har flere prøveforløb med forskellige hold, vises alle hold i feltet separeret med komma.
 • Den generelle liste over prøvetider kan eksporteres som CSV-fil. CSV-filen vil indeholde de data, som også vises i listen, og hvis listen er filtreret, afspejles dette i udtrækket.
 • Ny filteringsmulighed på prøvetidsstatistik (tidligere kaldt prøvetidsoversigt), hvor kørelærer kan filtrere listen til kun at vise reserverede prøver til den køreskole, den pågældende kørelærer arbejder under.
 • Betalingslinket, som sendes til elev via digital post, kan vises til kørelærer, hvis kørelærer trykker på ikonet ud for betalingen. På den måde kan kørelærer sende linket til eleven, hvis eleven ikke har mulighed for at tilgå e-Boks e.l.
 • For køreskoler med CVR-nummer er det nu muligt at logge ind med personligt NemID, hvis pågældendes NemID er blevet koblet op til et CVR-nummer. Læs mere om opsætning på virk.dk.
 • Ved visning af listen over prøvetider, hvor filteret ”Egne bestilte prøver” er valgt, vil prøvetider, der er blevet udskiftet af kørelæreren selv, nu også blive vist.
Borgerservice
 • Det er muligt at oprette/ændre en lægeerklæring til at have mere end 3 måneder mellem udstedelsesdato og modtagelsesdato, i de tilfælde hvor der vælges status ”Afvist”. På den måde kan borgerservice også registrere lægeerklæringer, der afvises grundet for lang tid mellem udstedelsesdato og modtagelsesdato.
 • Når der udfyldes grunde til viderebehandling, vil borgerservice fremover også kunne angive ”Opholdstilladelse” og ”Lægeattest sendt til PAC”.
 • Borgerservice kan angive en bemærkning til, hvorfor en køreskole er blevet deaktiveret. Denne bemærkning kan angives i tekstfelt og vises i redigeringsvinduet for køreskolen.
Kørelærer, Borgerservice
 • Ved oprettelse og redigering af køreskole vil brugeren blive opfordret til at angive telefonnummer, hvis dette ikke er udfyldt. Det vil dog fortsat være muligt at gemme uden telefonnummer.
Politi
 • Farvemarkeringer på prøvetider i sagkyndiges kalender er blevet ændret, så ”Ikke frigivet” prøver er blå, ”Frigivet” prøver er grønne og de ”Bestilte” prøver er hvide.
 • Hvis politisagkyndige har oplyst telefonnummer og angivet, at der skal sendes sms, vil pågældende fremover modtage en sms, hvis en praktisk prøve aflyses mindre end 24 timer før start på prøven.
 • Ved masseaflysning af prøver vises følgende data på prøverne fremover i vinduet: Navnet på eleven, elevens cpr-nummer, den tilknyttede køreskole og den kørelærer, der har booket prøven. På den måde kan politiadministrator se, hvilke elever der har fået prøver aflyst.
 • I sagkyndiges kalender kan der vises prøvested samt adresse på prøvested ved mouseover på de enkelte prøver i kalenderen.
Kørelærer, Borgerservice, Politi
 • Det er fremover muligt at printe en elektronisk version af P23 baseret på de data, der er indtastet i køreprøvebooking. Print af P23 kan ske på alle tidspunkter, så snart forløbet er oprettet i Køreprøvebooking, og vil blive udfyldt med de data, som ligger på eleven på det pågældende tidspunkt. Derfor er det fremover også obligatorisk at angive ”Fødeland” ved oprettelse af et forløb og derudover også muligt at angive ”Kategori på nuværende kørekort” og ”Tidligere kørekort udstedt den” ved oprettelsen. Disse er dog endnu ikke obligatoriske. Bemærk, at print af P23 er et forsøg, som løbende vil blive udbygget, og den nuværende proces vedrørende P23 er fortsat gældende. I Køreprøvebooking er der blot lavet mulighed for at få P23 blanketten udfyldt og printet med de data, som i dag allerede eksisterer i systemet.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Elever modtager fremover en SMS, når borgerservice bestiller en teoriprøve prøve til en elev. I beskeden står, at borgerservice har bestilt en prøve samt informationer om tidspunkt og lokation.
 • Brev vedrørende betalingslink til elev vil fremover være ændret, så det ikke længere er muligt at klikke på linket, da det grundet opsætning i e-Boks er nødvendigt at kopiere og indsætte linket i en browser.
 • Betalingsvindue for prøver er lavet om, så prisen på næste betaling af et forløb vil fremgå i vinduet, uden at det er nødvendigt at oprette en betaling først. Dette betyder, at vinduet generelt ser anderledes ud, og at knapper er placeret anderledes end tidligere.
Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • For de brugere, der kan tilmelde sig SMS-service, vil der fremover blive vist et ikon. Ved tryk på ikonet vises information om, hvornår SMS sendes.
 • Prøvetidsoversigten er omdøbt til at hedde ”Prøvetidsstatistik”.
 • Fremover vil man først blive logget ud af systemet, når der er gået 1 time.
 • Begrænsningen på, hvornår på døgnet en prøvetid kan ligge, er fjernet. Det betyder, at politiet fremover kan oprette prøvetider, der ligger før kl. 7.
Version 2.7.3 (22-01-2019)

Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Ændring af session timeout for NemLogin fra 30 til 60 min, således at brugere logges af NemLogin samme tid med at de logges af systemet - 60 min.
Version 2.7.2 (14-12-2018)

Kørelærer, Borgerservice
 • Genetablering af ikon til kørelærer på prøveforløb, der er i status ”under viderebehandling”, i de tilfælde hvor borgerservice har angivet mangler, ved behandlingen af forløbet.
 • Rettelse til fejl omkring overbooking af prøver, så det ikke længere er muligt at overbooke teoriprøver.
Version 2.7.1 (10-10-2018)

Kørelærer
 • Optimering af svartider på oversigten over prøveforløb
Kørelærer, Borgerservice
 • Rettelse til oprettelse af nyt forløb, så det igen er muligt at oprette forløb på elever, der allerede er oprettet i systemet
 • Tilbagerulning af funktionalitet, således at prøveforløb, der kræver lægeerklæring, fremgår i status ”Klar til bestilling” igen, også selvom der ikke ligger en gyldig lægeerklæring. Der vises en advarsel ved bestilling af prøven og prøven vil ikke kunne bookes.
Version 2.7 (05-10-2018)

Kørelærer
 • Kalenderdesign ved prøvebestilling er blevet opdateret.
 • Første gang kørelærere logger på Køreprøvebooking vises en informationsside, der oplyser om indsamlingen af personoplysninger. Først når kørelærer har trykket ok, er det muligt at tilgå de sider kørelæren normalt kan se. Det vil herefter være muligt at se ”Info om indsamling af personoplysninger” via et link, der vises på kørelærens stamdataside.
 • Prøveforløb, der kræver lægeerklæring, vil ikke længere fremgå i status ”Klar til bestilling”, såfremt der ikke ligger en gyldig lægeerklæring. Ved statusfeltet vises et ”!”-ikon, der ved klik vil vise tekst om at lægeerklæring ikke er gyldig.
 • På oversigten “prøvetider” hvor kørelærer kan se alle prøvetider for alle elever implementeres et filter, hvor man kan filtrere således, at der kun vises ”egne bestilte prøver” og dermed ikke de prøver som eleverne tidligere har gennemført hos andre kørelærere.
Kørelærer, Borgerservice
 • Borgerservice kan ved opdatering af en ansøgning til ”under viderebehandling” også angive grunden til at ansøgningen ikke kan godkendes med det samme. Borgerservice kan vælge mellem forskellige mangler i en liste og kan også angive mangler i tekstfelt. Alle mangler, der angives, vil fremgå på prøveforløbets historik og bliver vist med et ”!”-ikon på listen over prøveforløb ud fra status ”Under viderebehandling”.
Politi
 • Politiadministratorer kan ved masseombyt af sagkyndige på praktiske prøvetider også vælge sagkyndige, der kun kan håndtere enkelte af kategorierne på prøvetiden. Ved sådan et ombyt, vil de kategorier sagkyndige ikke kan håndtere, blive fjernet fra prøvetiden. Hvis prøven er booket skal sagkyndige kunne varetage den kategori, der er booket til.
 • Ved oprettelsen af prøvetider, der oprettes på baggrund af en skabelon, vil det fremover være muligt kun at indtaste startdato, og opleve at der kun oprettes prøver på denne dato. Således er slutdato ikke længere obligatorisk.
 • Som prøvesagkyndig skal jeg kunne se en bemærkning på tidligere gennemførte prøver.
Kørelærer, Borgerservice, Politi
 • Muligt at fremsøge en elev via søgning på forløbsnummer. Forløbsnummer indtastes i samme felt som CPR-nummer. Borgerservice og politi kan fremsøge alle elever via forløbsnummer, hvorimod kørelærer kun kan fremsøge elever via forløbsnummer, såfremt de er tilknyttet den køreskole pågældende kørelærer arbejder hos.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Ved bestilling af prøve til elev vil borgerservice og kørelærer ikke længere kunne fremsøge digitale teoriprøver, såfremt der er tale om elever med fødselsdag d. 29-02.
 • Ved bestilling af prøve til elev vil borgerservice og kørelærer ikke længere kunne fremsøge digitale teoriprøver, såfremt der fremsøges samme dag som prøven også finder sted.
Version 2.6.3 (21-09-2018)

Elev
 • Rettelse til fejl hvor betalinger i DIBS ikke bliver registreret i Køreprøvebooking
Version 2.6.2 (28-08-2018)

Elev
 • Opdatering af SMS service
Version 2.6.1 (26-06-2018)

Kørelærer
 • Rettelse så kørelærer, der ikke tidligere har været logget ind via NemLogin, kan logge på systemet
Politi
 • Rettelse af fejl, så det er muligt at registrere ”ej bestået” på praktiske prøver, selvom der på teori prøve har været registreret ”erhverv ej bestået”
Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Ny fane på forsiden hvor det er muligt at tilmelde sig nyhedsbrev
Version 2.6 (15-06-2018)

Borgerservice
 • Navn på borgerservicemedarbejder vil fremover blive hentet fra NemLogin, således at det ikke er nødvendigt at angive navn, første gang man logger ind. Såfremt man har angivet et andet navn end det, der fremgår af ens medarbejdersignatur, vil navnet blive opdateret ved første login efter release, således at borgerservicenavn i Køreprøvebooking altid stemmer overens med brugerens medarbejdersignatur.
Kørelærer, Borgerservice
 • Ændring af navngivning på prøvetype § 111 stk. 1, så § 112a stk. 2 (Ubetinget frakendt førerretten (mere end 3 år)) nu også er inkluderet.
Politi
 • Ved afgivelse af resultat på dobbeltprøver, hvor der tidligere er registreret ”Erhverv ej bestået”, vil det ikke være muligt at registrere ”Ej bestået”. Brugeren vil fremover få vist en advarsel om, at resultatet ikke kan gemmes.
 • Det er muligt at angive grund til aflysning (sygdom, vejrlig, personale eller andet), når prøve aflyses. Såfremt prøven aflyses med en grund, vil det fremgå i historikken for prøveforløbet, som vises til kørelærer, elever og borgerservice.
 • Politiadministratorer kan redigere et prøvetidsinterval ved oprettelse og redigering af prøvetidsskabeloner, så man undgår at skulle slette hele prøvetidsintervallet, hvis der skal redigeres i informationen.
 • Ved reservering af prøve til køreskole kan man fremover også søge på navn og ikke kun CVR-nummer som tidligere.
 • Når prøver aflyses af politiet, kan der angives, om prøven skal aflyses med eller uden refundering. Hvis der angives, at der ikke skal være refundering af prøvegebyr, vil prøven blive aflyst, og de pågældende elever tilknyttet prøven vil ikke få mulighed for at bestille ny prøve, før der er betalt igen.
Kørelærer, Borgerservice, Politi
 • Ved oprettelsen af prøveforløb er det muligt for borgerservice og kørelærer at vælge en ny kategori B (ophævelse af K78) til brug for dispensation fra kravet om, at kørekortet skal påføres kode 78. Kode 78 betyder, at B/E kørekortet (almindelig bil med stort påhængskøretøj) er begrænset til automatgear.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Tidspunkt for afsendelse af betalingslink kan vises ved at trykke på info-ikon, som vises ud for de enkelte betalinger under betalingshistorik.
Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Tydeligere markering af, hvilken fane der er aktiv på forsiden (Nyt i køreprøvebooking og Tidligere versioner).
 • Prøvestedadresse vises i prøvetidsoversigten. Adressen vises i en tekstboks, når pilen føres henover de enkelte prøvesteder i prøvetidsoversigten.
 • I prøvetidsoversigten vil antallet af ledige prøver tydeligt fremgå.
 • Ved login i Køreprøvebooking fra mobilenhed kan der fremover ved søgning på CPR-nummer trykkes på ”Søg ”-knappen, som vises til højre for feltet, hvor der indtastes CPR-nummer.
Version 2.5.4 (24-05-2018)

Elev
 • Første gang elever logger på Køreprøvebooking vises en informationsside, der oplysninger om indsamlingen af personoplysninger. Først når elev har trykket ok, er det muligt at tilgå de sider eleven normalt kan se. Det vil herefter være muligt at se ”Info om indsamling af personoplysninger” via et link, der vises på elevens stamdataside.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Fremover vises forløbsnummer i listen over elevs forløb. Forløbsnummer er unikt for prøveforløbet og skal fremover oplyses til supporten ved henvendelse omkring support på et prøveforløb. Dette gøres for at undgå behandling af personfølsomme oplysninger (fx CPR-nummer) i supporten.
Version 2.5.3.1 (16-05-2018)

Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Fix af tilbagebetalinger til kreditkort
Version 2.5.3 (21-03-2018)

Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Opdatering til Nemlogin funktionalitet
Version 2.5.2 (31-01-2018)

Elev
 • - Fix: Problemer med udsendelse af SMS for skiftede prøvetider rettes.
Version 2.5.1 (26-01-2018)

Politi
 • Fix: Korrekt antal fejl kan registreres på de enkelte kategorityper
 • Fix: Visning af sagkyndiges kalender
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Fix: Korrekt beløb til opkrævning på dobbeltprøver, hvor praktisk har fået resultat ”Erhverv ej bestået”
Version 2.5 (19-01-2018)

Kørelærer
 • Når prøveforløb redigeres fra den generelle oversigt over prøveforløb, dirigeres der ikke længere til den enkelte elev, men man vil fortsat være på oversigten over prøveforløb.
 • Alle kørelærere kan efter næste release redigere deres foretrukne politikreds og prøvested, således at der nu kan angives op til tre politikredse og flere foretrukne prøvesteder. Såfremt der er valgt mere end én politikreds og flere prøvesteder under foretrukne, vil dette fremgå af søgeresultaterne på prøvetider, hvor der vælges ”anvend foretrukne”.
Borgerservice
 • Borgerservice kan, ved redigering af et prøveforløb, nu vælge at genåbne et afbrudt forløb. Afbrudt-markeringen kan fjernes, således at forløbet vil blive genåbnet. Status skiftes fra afbrudt tilbage til den status forløbet havde før afbrydelse.
 • Ny advarsel vises til borgerservice ved oprettelse af forløb såfremt eleven, der fremsøges har bo-status i udlandet. Advarslen blokerer ikke for oprettelse, men vises kun som en advarselstekst til borgerservice.
 • Mulighed for at slette lægeerklæringer via nyt papirkurv ikon. Slettede lægeerklæringer kan ikke findes frem igen.
Kørelærer, Borgerservice
 • Muligt at frigive elever med afbrudt forløb, så de ikke længere vises på kørelærens liste over elever.
Politi
 • Ny status på prøvetidslisten, så det nu er muligt at skelne mellem prøver, som er frigivet og prøver, som har frigivelsestidspunkt sat, men endnu ikke er blevet frigivet. Fremadrettet vil det være muligt at filtrere mellem; ”Ikke frigivet”, ”Frigivet”, ”Bestilt” samt ”Fremtidig frigivelse”.
 • Nyt filter over prøvesteder vises på prøvetidslisten, så det nu er muligt at filtrere på prøvesteder via dropdown-menu.
 • Politiadministratorer og politisagkyndige vil fremover få vist en advarsel, hvis de forsøger at afgive et resultat med x antal fejl på teoriprøver, som ikke giver mening. Dvs. der gives advarsel hvis fx ”ej bestået” registreres i kombination med 2 fejl. Dette understøtter både normale prøver og dobbeltprøver.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Muligt at se detaljer om prøvetyper, ved at holde musen henover prøvetypen fra elevens prøveforløbsliste.
 • Print af prøvetidsinformation kan nu ske direkte fra oversigten over prøvetider. Nyt print-ikon vises, og ved tryk generes og downloades en pdf-fil til print. Indhold i pdf-filen er det samme, som hvis man åbner prøveinformation og trykker print herfra.
 • Ved print af prøveinformation vises elevens telefonnummer, såfremt dette er angivet under elevens stamdataoplysninger.
Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Ny fane på drift-siden (www.driftsstatus.koreprovebooking.dk), hvorfra det er muligt at indsende et ændringsønske til systemet.
Version 2.4 (08-09-2017)

Kørelærer
 • For kørelærer vises der fremover en ny advarsel, så kørelæren bliver gjort opmærksom på overlap, i tilfælde af at der bookes en praktisk prøve, samtidig med at kørelæren har en anden elev booket til en praktisk prøve. Advarslen er kun en advarsel, og det er stadigvæk muligt at bestille prøven.
 • Efter release d. 08-09-2017 udgives ny funktionalitet så kørelærer vil blive bedt om at godkende databehandleraftalen, såfremt det er over et år siden man sidst har godkendt aftalen i systemet. Når der logges ind for eksisterende brugere i løsningen, hvor det er mere end et år siden at databehandleraftalen blev godkendt sidst, videresendes man til databehandleraftalen, som skal godkendes før man kan forsætte. Det er ikke muligt at tilgå lister på elever og bestille prøver, før denne er underskrevet. Har du inden for det seneste år godkendt en databehandleraftale hos din kommune, men ikke i systemet, vil du også blive bedt om at godkende elektronisk i systemet, selvom det netop er gjort hos kommunen.
 • På oversigten over alle prøveforløb vil det være muligt at søge på prøvekategori og om det er en praktisk prøve eller en teori prøve.
Borgerservice
 • Borgerservice kan i nyt faneblad ”Databehandleraftale” se en liste over alle Kørelærer, der har indgået databehandleraftale med den konkrete kommune. Listen vises med kørelærer, køreskolens navn, CVR-nr eller CPR-nr. for personlige køreskoler, godkendelsesdato og mulighed for at se databehandleraftalen. Kørelærer, der er tilknyttet inaktive køreskoler vises ikke på listen.
Kørelærer, Borgerservice
 • Når der vælges at oprette en ny elev vil cursoren fremover stå klar i feltet, hvor der skal skrives CPR-nummer.
 • Sms til elev dagen før prøve, påminder fremover eleven om at medbringe ”pas e.l., P23, lektionsplan mv.”, således at eleven forstår at listen ikke er udtømmende. Af pladsmæssige årsager, er det ikke muligt at give besked om hvilke forskellige dokumenter, der kræves for de enkelte kategorier, hvorfor eleven selv må undersøge hvad mv. dækker over.
 • Efter oprettelsen af en elev vises en kvitteringsside hvor det er muligt at trykke på en ny knap ”Opret ny elev”, der dirigerer brugeren direkte til oprettelsen af en ny elev.
Politi
 • Ved frigivelse af en prøvetid fra listen over prøvetider vises en advarsel om at der både skal vælges dato og tidspunkt, såfremt den ene af disse kun er valgt.
Elev
 • Ved betaling af et prøveforløb vil betalings-ikonet blive opdateret, så snart man lukker for dialogvinduet, så det er muligt at se om betalingen er gennemført eller ej.
 • Elever vil fremover på oversigten over deres prøveforløb få besked om at prøvetider skal bestilles gennem kørelærer eller borgerservice.
Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Muligt at flytte på dialogbokse, ved at trykke på en dialogboks og herefter flytte og slippe den et nyt sted på skærmen.
 • Listen over prøvetider (prøvetidsoversigten) er fremover sat til kun at vise alle ”Ikke reserveret” prøver. Hvis man ønsker at se alle prøvetider eller reserveret prøvetider skal der ændres i filtret.
 • Forsiden er opdateret med link til ofte stillede spørgsmål og flere ændringer af forside-design.
Version 2.3.3 (04-09-2017)

Kørelærer, Borgerservice, Politi, Elev
 • Opdatering af Nemlogin IDP således at brugere kan logge på
Version 2.3.2 (13-06-2017)

Kørelærer, Borgerservice
 • Optimering af svartider på bestilling af prøvetider
Version 2.3.1 (08-06-2017)

Politi
 • Fix: Print af prøvelister, fra sagkyndiges kalender
Version 2.3 (03-06-2017)

Kørelærer
 • To nye statusser på kørekortforløb: ”Klar til bestilling” og ”Prøve bestilt” for at give bedre overblik over elever, der kan bestilles prøver til. Fx kan der, på listen over prøveforløb, øverst filtreres til ”Klar til bestilling”, så de forløb vises samlet
 • Link på elev-navn, så man nemt kan komme tilbage til elev fra kvitteringssiden for betaling
 • Mulighed for at vælge Kalendervisning/Listevisning som forudvalgt ved prøvesøgning, om ny elev skal modtage SMS checkbox markeret ved oprettelse af nyt forløb samt om print af flere kvitteringer på én gang (ved massebetaling) skal have én eller mange kvitteringer pr. side
 • Alle kørelærere skal registrere deres eget CPR nummer på deres profil. Når der logges ind for eksisterende brugere i løsningen, videresendes man til profilen, hvor CPR nummer skal indtastes og slås op i CPR register, så navnet også vises. Det er ikke muligt at tilgå lister på elever og bestille prøver, før CPR nummer er registreret. Ændringen skyldes nødvendig statistik for politiet ifbm. drift, kvalitetssikring og kontrolvirksomhed på kørekortområdet
Kørelærer, Borgerservice
 • På listen over bestilte prøvetider (kun for kørelærer) samt på elevs stamdataside, faneblad Prøvetider, vises fremover prøvested i kolonne
 • SMS til elev dagen før prøve, husker fremover elev på at medbringe ”P23, lektionsplan og pas e.l”. Af pladsmæssige årsager er der ikke mulighed for flere tegn i SMS – så der vil ikke kunne skrives ”pas eller kørekort” i beskeden
 • Hvis der udfyldes 8 cifre i telefonnummer på oprettelse af forløb for ny elev, udfyldes ”Ønsker at modtage SMS” automatisk
Politi
 • På visning og print af prøveinformation for en specifik praktisk prøve, vises telefonnummer på køreskole, såfremt det er registreret i systemet
 • Udvidet printfunktionalitet så der nu kan printes prøvelister for et eller alle prøvesteder på en specifik dato
 • Mulighed for at straks-frigive en prøvetid. Ved intet valg om dato og tidspunkt, frigives prøvetid med det samme
 • For administratorer er der fremover validering på, om et lokale allerede har en planlagt prøve – så længe der er tale om samme prøvested
 • Mulighed for at tilføje nye kørekortkategorier på allerede bestilte prøvetider for teori
Kørelærer, Borgerservice, Politi
 • Elever kan fremover betale gennem DIBS i løsningen samt oprette ny betaling ved ej bestået prøve
 • Nyt forside design
Vil du gerne modtage Køreprøvebookings nyhedsbrev?

Eller har du glemt at bekræfte, at du fortsat gerne vil modtage nyhedsbrevet, efter den nye databeskyttelsesforordning er trådt i kraft?

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Har du brug for hjælp?

Kontakt service desken

Husk at du ikke må sende os CPR-nummer grundet GDPR-loven. I stedet skal du sende os forløbsnummeret.
support@koreprovebooking.dk
33 98 20 00 (mandag til fredag, 08:00 - 16:00)
Indrapporter fejl
Indsend ændringsønsker