Log på med NemID

Er du kørelærer?


Husk, at køreskolen skal oprettes i det nye system i samarbejde med Borgerservice, og at relevante medarbejdere skal have et medarbejdercertifikat og den rigtige rolle i NemLog-in (se vejledninger eller video længere nede på siden). NemLog-in bruges til sikker login i den nye løsning, fordi løsningen indeholder persondata (fx CPR-nr.) på køreskolens elever. Læs eventuelt mere om brugen af NemLog-in i vores FAQ under ”Generelle spørgsmål”.

Vil du have hjælp til opsætning af NemLog-in rettigheder på virk.dk, kan du se en vejledende video her:

Drift og support


Systemet tilpasses fortsat - følg med i tilpasningerne herunder og på https://driftsstatus.koreprovebooking.dk/.
  Her finder du også:
 • -   Driftstatus
 • -   Vejledninger til brug af systemet
 • -   Svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
 • -   Kontaktoplysninger på support på det nye system, hvis du har brug for hjælp.

Læs eventuelt mere om det nye system på www.kombit.dk/koreprovebooking.

Tidligere og kommende versioner


Her kan du se hvilke versioner af det nye system, der er blevet frigivet, og hvad de indeholder. Du kan også se, hvilke nye versioner, der er planlagt, og hvad de kommer til at tilføje til systemet.

Kommende

Installerede

Patch 1.4.2
Release dato: 22-07-2016
Kørelærer
 • Rettelse af funktionalitet for prøvebestilling for kørelærere med personlig køreskole (registreret på CPR nummer)
Borgerservice
 • Rettelse af funktionalitet for Tilgodebevis
Politi
 • Rettelse af funktionalitet for skift af sagkyndig på flere prøvetider

Patch 1.4.1
Release dato: 12-07-2016
Politi
 • Rettelse af sortering på print
 • Rettelse til Print funktionalitet

Release 1.4
Release dato: 09-07-2016
Kørelærer
 • Mulighed for at betale flere prøver samtidig
Politi
 • Mulighed for at skifte sagkyndig på flere prøver på samme tid
 • Mulighed for at aflyse flere prøvetider på samme tid
 • Visning af sagkyndig og prøveinformation, når specifik elev fremsøges

Release 1.3
Release dato: 14-06-2016
Kørelærer
 • Mulighed for at vælge foretrukket prøvested, som automatisk forudvælges ved bestilling af prøver
 • Oversigt over gennemførte betalinger foretaget af køreskole – viser de betalinger, der er foretaget under oprettelse af forløb
 • Mulighed for at printe kvitteringer på historiske betalinger
Kørelærer, Borgerservice
 • Indtastning af elevs telefonnummer er kun obligatorisk ved afkrydsning i felt angående modtagelse af SMS
 • Der indføres dialogboks til at bekræfte bestilling af prøve, hvis prøven bestilles inden for 5 hverdage før prøvestart og/eller elev er under 18 på prøvedato
Kørelærer, Politi
 • Mulighed for reservation af specifikt antal pladser til teoriprøve