Driftstatus


28-10-2016: Release 2.0 - Køreprøvebooking vil være utilgængelig kl. 22-23 - Planlagt.Hjælp til Køreprøvebooking


  Hvis du har brug for hjælp til systemet kan du finde det på vores Support side.
  Her finder du:
 • -   Vejledninger til brug af systemet
 • -   Svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
 • -   Kontaktoplysninger på support på det nye system, hvis du har brug for hjælp.

Se vejledende video for hjælp til opsætning af NemLog-in rettigheder på virk.dk:

Læs eventuelt mere om det nye system på www.kombit.dk/koreprovebooking.

Tidligere og kommende versioner


Her kan du se hvilke versioner af det nye system, der er blevet frigivet, og hvad de indeholder. Du kan også se, hvilke nye versioner, der er planlagt, og hvad de kommer til at tilføje til systemet.

Kommende

Release 2.0
Planlagt release dato: 28-10-2016
Kørelærer
 • Nyt menupunkt, Notifikationer. Vises som det første, når man logger ind og viser de hændelser, der er sket på elevers foløb tilknyttet den indloggede kørelærer fx hvis lægeerklæring er sendt til viderebehandling eller forløb er godkendt/afvist osv. Listen viser – som udgangspunkt – en uge tilbage, men kan filtreres som man ønsker.
 • Mulighed for at vælge foretrukket prøvested til teoriprøve og praktisk prøve (OBS: det kræver log ud og log ind igen, før ændringen træder i kraft, når den kommer).
 • Bedre mulighed for at filtrere og udsøge forløb, der skal betales for på Manglende betalinger.
 • Tydeliggørelse af reserverede prøvetider ved bestilling af prøver.
Borgerservice
 • Kommune der opretter prøveforløb skrives som afsender på oprettelsesbrev til elev – i stedet for bopælskommune.
 • Mulighed som borgerservicemedarbejder at kunne se, hvilken person i borgerservice i en kommune, der har behandlet et forløb – vises i forløbshistorikken.
 • Behandlingsdialog vises ved afbrudte forløb med de kommentarer, der tidligere er lavet til viderebehandling og afvisning samt mulighed for at tilføje nye kommentarer.
 • Mulighed for at genbehandle ansøgning, hvis status er Afvist og Godkendt, herunder at ændre dispensation for teoriprøve.
Kørelærer, Borgerservice
 • ”Hold” på prøveforløb kan indeholde 15 og ikke 5 karakterer (inkl mellemrum).
 • Forbedret prøvesøgning: fremover skal bruger trykke Søg fra prøvetidsdialog, før søgningen laves. På den måde fremmer vi at der bliver søgt det korrekte samt at antallet af søgninger falder, så ventetiden gerne skulle blive bedre. Søgetype skal vælges: Først ledige prøetid (forudvalgt) eller datointerval (valg af specifik dato).
 • Advarsel vises, hvis elev ikke er fyldt 17 år og 11 måneder på prøvedato ved bestilling af teoriprøve (stadig advarsel ved 18 år for praktisk prøve). Der er kun tale om en advarsel, prøven kan stadig bestilles.
 • Kørekortkategori og prøvetype kan ændres så længe prøveforløb har status ”Afventer behandling” og prisen for det ønskede/nye forløb er den samme som det tidligere.
 • Hvis forløb er sat til Betal senere, kan der efterfølgende sendes betalingslink til elev. Det kan dog kun sendes én gang pr faktura/betaling i systemet.
Politi
 • Tydeliggørelse med ikon ved prøver på administrators liste over prøvetider, hvor der ikke er afgivet prøveresultat.
 • Sagkyndig kan ikke aflyse prøvetider frem i tid – det skal administrator gøre.
 • Tydeliggørelse med ikon ved prøver på sagkyndigs kalender, hvor der ikke er afgivet prøveresultat.
 • Administrator kan reservere alle tider til køreskole via skabelon.
 • Mulighed for at fjerne fejl ved praktisk prøveresultat.
 • Print af liste af elever ved teoriprøve er samme rækkefølge som på prøveinfo/afgivelse af resultat/aflysning af prøve(r).
 • Administrator kan se antal ledige/antal pladser i alt på prøvetidslisten (reserverede prøver tæller som ikke-ledige).
Alle brugere
 • SMS om prøve til elev viser dato for prøve frem for teksten ”i morgen”.
 • Prøvetidsoversigt kan filtreres på reserverede/ikke reserverede prøver og sprog (såfremt der er filtreret til at se teoriprøver).
 • Link til fædselsstyrelsens hjemmeside (fstyr) om kørekort er tilføjet i bunden af skærmen.
Installerede

Patch 1.5
Release dato: 07-09-2016
Kørelærer, Borgerservice
 • Rettelse af frigivelse af forløb ved udløbet lægeerklæring
 • Afbestillingsfrist er ændret til kl 12 fem hverdage før prøvedato – dette gælder også skift af prøvetid for elev samt skift af elev på prøvetid
Politi
 • Mulighed for at afgive/skifte sagkyndig til anden politikreds
Alle brugere
 • Forside ændret så den nu indeholder seneste driftstatus
 • Forbedring af hastighed i system, når der planlægges og frigives prøvetider

Patch 1.4.2
Release dato: 22-07-2016
Kørelærer
 • Rettelse af funktionalitet for prøvebestilling for kørelærere med personlig køreskole (registreret på CPR nummer)
Borgerservice
 • Rettelse af funktionalitet for Tilgodebevis
Politi
 • Rettelse af funktionalitet for skift af sagkyndig på flere prøvetider

Patch 1.4.1
Release dato: 12-07-2016
Politi
 • Rettelse af sortering på print
 • Rettelse til Print funktionalitet

Release 1.4
Release dato: 09-07-2016
Kørelærer
 • Mulighed for at betale flere prøver samtidig
Politi
 • Mulighed for at skifte sagkyndig på flere prøver på samme tid
 • Mulighed for at aflyse flere prøvetider på samme tid
 • Visning af sagkyndig og prøveinformation, når specifik elev fremsøges

Release 1.3
Release dato: 14-06-2016
Kørelærer
 • Mulighed for at vælge foretrukket prøvested, som automatisk forudvælges ved bestilling af prøver
 • Oversigt over gennemførte betalinger foretaget af køreskole – viser de betalinger, der er foretaget under oprettelse af forløb
 • Mulighed for at printe kvitteringer på historiske betalinger
Kørelærer, Borgerservice
 • Indtastning af elevs telefonnummer er kun obligatorisk ved afkrydsning i felt angående modtagelse af SMS
 • Der indføres dialogboks til at bekræfte bestilling af prøve, hvis prøven bestilles inden for 5 hverdage før prøvestart og/eller elev er under 18 på prøvedato
Kørelærer, Politi
 • Mulighed for reservation af specifikt antal pladser til teoriprøve