FAQ

Ofte stillede spørgsmål
Behandling af forløb
Betaling
Breve
Browsere
Brugervejledninger
Køreskole
Login
Notifikationer
Profiler
Prognoser
Prøveforløb
Prøver
Prøvetider
Hvornår kan der bestilles prøve til en elev?
Der er to krav i systemet for at kunne bestille prøvetid:
  1. Betaling for prøve modtaget.
  2. Godkendt ansøgning fra Borgerservice.
Hvordan søger jeg ledige køreprøver fra en bestem dato?
Du kan ændre din startdato under ’’bestil prøve’’ når du fremsøger køreprøver. Hvis du f.eks. fremsøger prøver fra 10. august, så vil du få vist de næste 100 ledige køreprøver fra den 10. august
Hvad med køreskolesamarbejder?
For de køreskoler, der samarbejder på tværs af CVR-numre, vil det være nødvendigt for køreskolerne at anvende såkaldte fuldmagter i NemLog-in. Med fuldmagter kan én køreskole give andre køreskoler lov til at handle på dennes vegne i Køreprøvebooking. Det er noget, den enkelte køreskole selv skal administrere i NemLog-in administration, og ikke noget Borgerservice kan hjælpe med. Der ligger allerede en vejledning på www.koreprovebooking.dk, som I kan bede kørelærerne bruge. Hvis de har brug for mere hjælp, skal I henvise dem til ”NemID support til erhverv” (tlf. 72 24 70 90)
Hvordan bliver min køreskole oprettet?
Henvend dig til Borgerservice i den kommune, din køreskole er beliggende i, og medbring den rette dokumentation til at få din køreskole oprettet. Den kommune, køreskolen bliver oprettet i, vil også være den kommune, der laves en databehandleraftale med. Desuden skal administratoren af NemLog-in tildele de kørelærere, der skal tilgå systemet fra køreskolens CVR-nummer, rollen ”Køreskole” i NemLog-ins administrationsmodul (BEMÆRK: rollen ”Kørelærer” henleder til det gamle system og kan ikke anvendes i det nye).
Kan kørelærer angive forventet prøvedato for en elev, der er oprettet i Køreprøvebooking af Borgerservice?
Ja, når du som kørelærer tilknytter en elev til din køreskole, vil du blive bedt om at angive forventede prøvedato for teori- og køreprøve, da det kun er kørelærer der kan det i køreprøvebooking.
Hvordan booker jeg tolk?
Bestilling af tolke til køreprøver foregår via easytranslate.com. Ved øvrige spørgsmål til bestilling af tolk henvises til telefon 7020 5550.
Mit forløb er blevet sat tilbage til ”Ansøgning godkendt”, og jeg skal have en ny teoriprøve – hvorfor?
I forbindelse med release 3.5 d. 31.05.2022, er valideringen af teoriprøvens gyldighed aktiveret. Oplever du, at dit forløb er sat tilbage, så du ikke kan booke en praktisk prøve, men i stedet står til at skulle booke en teoriprøve igen, skyldes det, at din teoriprøve allerede har overskredet de 18 måneders gyldighed. Jf. kørekortbekendtgørelsens §67 stk. 2 er du derfor påkrævet at bestå en ny teoriprøve, før du kan få lov til at bestille og gennemføre en praktisk prøve.
Skal kørelærerne oprettes som profil?
Nej. Når først Borgerservice har oprettet køreskolen, kan enhver medarbejder fra køreskolen med et medarbejdercertifikat til NemLog-in tilgå løsningen – og de skal alle sammen godkende den digitale databehandleraftale med den kommune, deres køreskole er oprettet i. Det er den enkelte køreskoles ansvar at administrere sine medarbejdere.
Frister for bestilling og afbestilling af prøver
Betaling af prøver på et prøveforløb skal foretages, inden der bestilles prøver. Betalingen kan udføres, fra prøveforløbet bliver oprettet og frem. En prøve kan afbestilles uden, at prøvegebyret er tabt, indtil to hverdage før prøvens start.
Hvordan fjernes en kørelærer fra køreskolen?
Køreskolens NemLog-in administrator skal fjerne rollen ”Køreskole” fra den pågældende ansatte i NemLog-ins administrationsmodul.
Elev med bestilt prøve, kan ikke ses på fanen 'Prøvetider'.
Som pre-indstilling er systemet sat til kun at vise prøver en måned ud i fremtiden . For at se længere ud i fremtiden end en måned, skal der filtreres på datoen oppe i højre hjøne på fanen 'Prøvetider'.
Hvordan registreres tilgodebevis?
Hvis en elev opfylder forudsætningerne for at få tilgodebevis for en given prøve, kan Borgerservice under elevens betalingshistorik på stamdatasiden under fanebladet ”Prøveforløb” tildele et tilgodebevis med ”Tilgodebevis”-knap. Denne registrerer tilgodebevis på prøveforløbet, så eleven kan bestille en erstatningsprøve uden yderligere omkostninger.
Frist overskredet, kan jeg alligevel aflyse prøvetid?
Ja. Du kan altid aflyse en prøvetid, men du vil ikke få refunderet prøvegebyr, hvis fristen er overskredet (to hverdage).
Hvordan fjernes en køreskole fra systemet?
Borgerservice kan sætte en køreskole til inaktiv. Dette fjerner muligheden for at logge på systemet for brugere, der kommer fra den køreskole. Er det en enkelt kørelærer, der skal fjernes adgang for, skal køreskolen gøre det i NemLog-ins administrationsmodul. Fra listen over kørelærere på en specifik køreskole betyder aktivmarkeringen kun, om den enkelte kørelærer bliver vist i systemet.
Hvordan og hvorfor opretter Borgerservice køreskoler?
Køreskoler skal oprettes i systemet for at være sikre på, at kun de godkendte køreskoler får adgang til personfølsomme oplysninger. Borgerservice kan tilføje ny køreskole fra menupunktet ”Køreskoler”, hvor der indtastes oplysninger om køreskolen via enten CVR- eller CPR-nummer (for små private foretagender uden CVR-nummer). Listen af køreskoler kan kun ses og efterfølgende redigeres for borgerservice i den kommune, køreskolen bliver oprettet i. Samme sted kan Borgerservice angive, om køreskolen er aktiv eller inaktiv. Kørelærere fra en inaktiv køreskole vil ikke kunne få adgang til systemet. På samme måde kan kørelærere på køreskoler gøres inaktive.
Min køreskole har ikke CVR-nummer – hvad gør jeg?
Hvis din køreskole er et privat firma uden CVR-nummer, kan Borgerservice i din kommune oprette køreskolen ved hjælp af dit CPR-nummer, hvorefter du skal logge ind med personligt NemID. Henvend dig til Borgerservice i din kommune og medbring den rette dokumentation til at få din køreskole oprettet.
Hvordan opretter jeg et nyt forløb for en elev som kørelærer?
Søg eleven frem via CPR-nummer. Hvis vedkommende ikke allerede eksisterer i systemet, kan du vælge at oprette eleven med et forløb. Hvis vedkommende eksisterer i systemet, findes eleven frem, og fra fanebladet ”Prøveforløb” kan der så oprettes nyt forløb. Hvis eleven allerede har fået oprettet et forløb på en specifik kørekortkategori, skal eleven have frigivet det fra gammel kørelærer, hvorefter ny kørelærer kan overtage forløbet i systemet.
Mangler prøveresultat på afholdt prøve
Det er Færdselsstyrelsens ansvar at afgive prøveresultat. Mangler du prøveresultat på et prøveforløb, hvor prøven er afholdt, skal du kontakte Færdselsstyrelsen, da de er ansvarlige for at afgive prøveresultater. Det er også Færdselsstyrelsen, der er ansvarlig for at ændre på prøveresultater.
For Borgerservice
Hvilke browsere kan jeg anvende?
Køreprøvebooking understøttes af langt de fleste browser men det anbefales at anvende følgende:
  • Google Chrome
  • Apple Safari
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Egde
Hvor kan jeg finde en vejledning til skiftet fra NemID til MitID Erhverv?
Den 31. oktober 2023 lukker Digitaliseringsstyrelsen for NemID. Det betyder, at hvis du ikke allerede har gjort det, skal du senest den 31. oktober skifte til MitID Erhverv. Du kan læse mere om, hvordan du flytter til MitID Erhverv her. Hvis du oplever, at du efter overgangen til MitID Erhverv ikke længere kan se dine elever, kan du søge hjælp i denne guide. I kan også læse mere om selve overgangen her.
Hvordan får jeg ændret et forkert prøveresultat?
Forkert indberettede resultater kan rettes af Færdselsstyrelsen. Kontakt Færdselsstyrelsen, hvis du mener, at det indberettede resultat i koreprovebooking.dk er forkert.
Kan borgerservicemedarbejdere angive forventet prøvedato på en elev?
Nej, det er kun kørelærer, som kan angive det forventede tidspunkt og sted for en teori og køreprøve.
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til prøve?
Hvis du skal til en teoriprøve eller praktisk prøve, skal du altid følge anvisninger fra din kørelærer angående dokumentation mv., som skal medbringes til prøven.
Hvordan vedligeholdes sagkyndiges kompetencer?
På en sagkyndigs profil kan planlægger vælge, hvilke kørekortkategorier den sagkyndige kan varetage.
Hvordan opretter jeg en elev, som er asylansøger og som ikke har erstatnings cpr.nr.?
Det er ikke muligt at oprette en elev som ikke har et faktisk cpr.nr. Kontakt Borgerservice med henblik på råd og vejledning vedr. erhvervelse af kørekort som asylansøger, da kørekortforløbet bliver behandlet og gennemført udenfor Køreprøvebooking.
Hvordan får den sagkyndige besked, når der bliver bestilt prøve samme dag?
Hvis en prøve bestilles inden for 24 timer af afholdelse af prøve, modtager den sagkyndige automatisk en SMS-besked med prøveinformation.
Hvordan søges en elev frem?
Alle elever kan søges frem via CPR-/forløbsnr.-søgefeltet øverst. Hvis en elev ikke eksisterer i systemet i forvejen, vil du blive spurgt, om du ønsker at oprette et prøveforløb for vedkommende. Kørelærer kan dog kun fremsøge egne elever via forløbsnr., nye elever skal findes via CPR-nr.
Mangler prøveresultat på afholdt prøve
Det er Færdselsstyrelsens ansvar at afgive prøveresultat. Mangler du prøveresultat på et prøveforløb, hvor prøven er afholdt, skal du kontakte Færdselsstyrelsen, da de er ansvarlige for at afgive prøveresultater. Det er også Færdselsstyrelsen, der er ansvarlig for at ændre på prøveresultater.
Hvordan opretter jeg prøvetider som FSTYR?
Fra menupunktet ”Prøvetider” kan du vælge at oprette nye tider. Der kan planlægges så mange timer, som ønskes, og frigives et bestemt antal af disse, hvis det er relevant. Prøvetider kan også gemmes til senere frigivelse. Prøvetider kan oprettes på baggrund af skabeloner. BEMÆRK: For praktiske prøver skal den sagkyndige have tilladelse til at varetage afholdelsen af prøver – denne kan sættes/administreres på den sagkyndiges profil i systemet. Alle sagkyndige kan varetage alle teoriprøver.
Hvordan bliver jeg oprettet som bruger?
Alle brugere af Køreprøvebooking skal have tildelt deres rolle i NemLog-in administrationsmodulet. Hvis du ikke allerede har fået tildelt en rolle til dit medarbejdercertifikat, skal du bede din NemLog-in administrator om at tildele dig den rigtig rolle i dette. Kontakt din NemLog-in administrator, hvis du er i tvivl, om du er oprettet som bruger.
Kan man oprette køreskole med fælles login til mange kørelærere?
For én køreskole med ét CVR-nummer kan der oprettes lige så mange kørelærere med hver deres medarbejdercertifikat i NemLog-ins administrationsmodul. Administratoren af NemLog-in skal tildele de kørelærere, der skal tilgå systemet rollen ”Køreskole” i NemLog-ins administrationsmodul (BEMÆRK: rollen ”Kørelærer” henleder til det gamle system og kan ikke anvendes i det nye). Såfremt flere køreskoler med flere CVR-numre skal tilgå og administrere hinandens elever, skal NemLog-in administratoren for den enkelte køreskole give fuldmagt til de køreskoler, vedkommende ønsker i NemLog-ins administrationsmodul. For yderligere information om erhvervsfuldmagt henvises til virk.dk’s vejledning: www.virk.dk/erhvervsfuldmagt
Hvordan tilbagebetales et gebyr for prøver på prøveforløb?.
Hvis en elev opfylder forudsætningerne for at få tilbagebetalt gebyret for et prøveforløb, vil der på elevens betalingshistorik på stamdatasiden under fanebladet ”Prøveforløb” være en ”Tilbagebetal”-knap. Denne registrerer gebyret for prøveforløbet som tilbagebetalt.
Hvordan oprettes vejledende helbredsmæssige køretest?
Køretests er ikke inkluderet i systemet efter beslutning fra Færdselsstyrelsen. Det skal køre uden om systemet, med mindre der i teamområde er lavet en særlig procedure for det. Kontakt Færdselsstyrelsen og spørg, hvordan de vil køre det.
Hvorfor kan jeg ikke underskrive databehandleraftalen?
I forbindelse med version 4.2 af løsningen, er Team København blevet opdelt i Nord og Syd. I den forbindelse er en række prøvelokationer også blevet rykket til det rigtige team. Hvis du har valgt foretrukket prøvelokation, der ikke ligger i samme team, som er dit foretrukne Teamområde, kan du ikke underskrive databehandleraftalen. Når du går ind og redigere foretrukne team, vil den opdatere automatisk, og du kan igen underskrive. Følg den nedenstående guide til at åbne redigeringsmodulet. Sådan gør du: 1. Log ind 2. Vælg fanen ”Køreskole” 3. Vælg den kørelærer, der ikke kan underskrive databehandleraftalen, fra listen af kørelærere. 4. Klik på knappen ”Rediger foretrukne” 5. Klik på ”Gem” uden at ændre noget 6. Log ud 7. Log ind igen og godkend databehandleraftalen Bemærk, at hvis du tidligere havde en foretrukken prøvelokation, der nu er flyttet til et andet teamområde, vil denne automatisk blive fjernet som foretrukken.
Hvordan ændrer jeg en prøvetid som FSTYR?
Listen over prøvetider kan filtreres, så det er lettere at finde en specifik prøve. Ud for prøvetiden kan den redigeres på rediger-ikonet. Hvis en prøve er bestilt, kan du kun ændre den sagkyndige på prøven.
Hvordan fremsøger jeg alle ledige køreprøver i Køreprøvebooking?
Du har mulighed for at fremsøge de første 100 ledige køreprøver fra en given dato under ’’Bestil prøve’’.
Hvordan behandler jeg ansøgninger om prøveforløb som Borgerservice?
Fra en given elevs stamdataside kan du på prøveforløbet se status på forløbet og registrere afgørelse for godkendelsen ved ikonet ”Behandl prøveforløb”. Samme funktionalitet findes under menupunktet ”Prøveforløb”, hvor de prøveforløb, der er registreret i kommunen, er vist. Listen vil som udgangspunkt være filtreret til ”Afventer behandling”. BEMÆRK, at det kræver en godkendt lægeerklæring i den rette gruppe for at kunne behandle en ansøgning om prøveforløb.
Hvordan søger jeg om dispensation, hvis min teoriprøve er udløbet?
Ifølge kørekortbekendtgørelsens § 67, stk. 2, skal den praktiske prøve bestås inden 18 måneder efter, at teoriprøven er bestået. Overskrides de 18 måneders gyldighed, skal man bestå en ny teoriprøve, før man vil kunne aflægge praktisk prøve. Færdselsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen om udløb af teoriprøven, og dermed forlænge teoriprøvens gyldighedsperiode udover de 18 måneder, som er fastsat i kørekortbekendtgørelsen. Ansøgninger om dispensation for udløb af teoriprøve skal sendes til Færdselsstyrelsen via Digital Post. Log ind på din Digital Post på enten Borger.dk eller Virk.dk, vælg ”Skriv ny post” og fremsøg Færdselsstyrelsen. Ansøgningen skal indeholde en konkret begrundelse for, hvorfor det ikke har været muligt at aflægge praktisk prøve indenfor de 18 måneder, som teoriprøven er gyldig i. Derudover skal ansøgningen indeholde relevant dokumentation til brug for sagens behandling, heriblandt: • Dokumentation for hvornår teoriprøven er bestået. • Kopi af hele lektionsplanen inklusiv eventuelle repetitionslektioner. • Oversigt over samtlige praktiske prøver man har været tilmeldt i løbet af sit køreuddannelsesforløb, heriblandt også aflyste prøver. • Eventuel lægelig dokumentation, såfremt dispensationsansøgningen begrundes i helbredsmæssige årsager. Ved behandlingen af dispensationsansøgningen lægger Færdselsstyrelsen vægt på, at man fortsat er i et aktivt og sammenhængende køreuddannelsesforløb, og at der foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder i den konkrete sag, som kan danne grundlag for dispensation fra kravet om, at den praktiske prøve skal bestås inden 18 måneder efter, at teoriprøven er bestået.
Kan en elev angive forventet prøvedato på sin teoretiske og praktiske prøve?
Nej, det er kun kørelærer, som kan angive det forventede tidspunkt og sted for en teori- og køreprøve.
Hvordan fremsøger jeg køreprøver længere ud i tiden?
Du kan kun se de første 100 ledige prøver fra den valgte dato. Du skal derfor vælg en senere startdato.
Hvordan betaler jeg for prøver som kørelærer og Borgerservice?
Betaling af prøver foregår, før prøver bestilles. Der kan betales for et forløb under oprettelse af ansøgningen. Desuden vil det altid fra en elevs prøvefoløb være muligt at se betalingshistorik samt foretage betaling af en prøve. Ved hver betaling kan det vælges, hvordan der skal betales: - Online betaling (betaling med det samme via EASY med kreditkort) - Send betalingslink til elev (post via eBoks) - Betal senere (findes kun under oprettelse af forløb - Følgende kreditkort understøttes i systemet: - Dankort/eDankort/Visa Dankort - Visakort - Visa Electron - Mastercard. BEMÆRK: Der sendes kun kvittering for gennemført betaling til elevens eBoks. Dette gælder også, hvis kørelæreren betaler. Såfremt en elev er fritaget for digital post til eBoks, bliver kvitteringen sendt til eleven som fysisk brev.
Hvad skal jeg gøre, hvis eleven stopper på min køreskole?.
Hvis en elev stopper med et eller flere prøveforløb, skal disse forløb frigives. Det gøres fra elevens stamdataside på fanebladet ”Prøveforløb”. En kørelærer kan kun frigive forløb, som vedkommende i forvejen kan administrere. Borgerservice kan også frigive forløb.
Hvordan registrerer Borgerservice lægeerklæringer?
Fra en given elevs stamdataside kan Borgerservice på fanebladet registrere og behandle lægeerklæringer. BEMÆRK, at det – som systemet er lige nu – kræver en godkendt lægeerklæring i den rette gruppe for at kunne behandle en ansøgning om prøveforløb.
Hvornår får jeg mulighed for angivelse af forventede prøvedato og sted?
Når en kørelærer opretter en elev, eller når en kørelærer tilknytter en elev til sin køreskole, skal kørelæreren angive forventede prøvedato og sted for teori- og praktisk prøve.
Hvordan redigerer jeg mine oplysninger som kørelærer?
På menupunktet ”Køreskole” kan du redigere nogen af oplysningerne, der er registreret om selve skolen. Derudover er der også oplysninger om den enkelte kørelærer, som kan rettes. På denne side kan kørelærere også sættes til inaktiv, hvilket betyder, at de ikke vises på listerne i systemet. En kørelærer, der ikke er ansat længere, skal dog stadig fratages sit privilegie (”Køreskole”) i NemLog-in administrationsmodulet.
Har kørelærer mulighed for at redigere forventede prøvedato og sted?
Ja, du kørelærer har altid mulighed for at redigere forventningerne til teori- og praktisk prøve, indtil en teoriprøve er registreret som bestået i Køreprøvebooking. Efter bestået teoriprøve er det ikke længere muligt at redigere, da felterne bliver låste mod redigering.
Hvornår kan man se resultatet af en prøve?
Så snart den køreprøvesagkyndige har indtastet resultatet af en given prøve, vil det fremgå fra elevens stamdataside på fanebladet ”Prøvetider”.
Hvordan tilkender jeg en elev at kunne anvende tolk?
Ved oprettelse af prøveforløb kan du markere ”Ønskes tolkeprøve ud fra valgte sprog” på side 1 i flowet. Samme markering findes på elevens stamdataside. Denne markering er tilgængelig for borgerservice og for kørelærer og afgør, om eleven må anvende tolk eller ej. Hvis elev har markering i ”Ønskes tolkeprøve ud fra valgte sprog”, kan man kun bestille tolkeprøver til fx teoriprøver.
Hvordan opretter jeg en elev uden et cpr.nr.?
Det er ikke muligt at oprette en elev uden et faktisk cpr.nr.
"Adgang Nægtet" ved login
Ofte er problemet, at der ikke er tildelt de korrekte rettigheder af virksomhedens administrator på www.virk.dk. Følg video-guiden på forsiden for at sikre dig, at de er opsat korrekt. Virk Support (tlf: 72 20 00 30)
Skal kørelærerne møde personligt op med deres materiale, når de skal oprettes i systemet, eller kan de sende det materiale, som skal anvendes til deres oprettelse?
For at en køreskole kan blive oprettet i systemet, skal kommunerne foretage en kontrol af, at der er tale om en virksomhed med et sagligt og reelt behov for at få adgang til løsningen. Der vil – da køreskolerne næsten alle sammen er enkeltmandsvirksomheder – oftest være tale om én person. Det personlige fremmøde er nødvendigt, for at Borgerservice kan foretage en reel kontrol, så det kun er rigtige køreskoler, der får adgang til systemet. Hvis en kommune forsømmer dette, lever kommunen ikke op til sit dataansvar, da den risikerer at give uberettigede adgang til systemet.
Gebyrpriserne for kørekort
Du kan finde gebyrpriserne for kørekort på fstyr.dk
Hvorfor ser jeg kun de første 100 ledige køreprøver fra en given dato?
Du får kun vist de første 100 ledige køreprøver fra en given dato, da der kan være for mange køreprøver.
Kan man oprette køreskole med fælles login til mange kørelærere?
For én køreskole med ét CVR-nummer kan der oprettes lige så mange kørelærere med hver deres medarbejdercertifikat i NemLog-ins administrationsmodul. Administratoren af NemLog-in skal tildele de kørelærere, der skal tilgå systemet rollen ”Køreskole” i NemLog-ins administrationsmodul (BEMÆRK: rollen ”Kørelærer” henleder til det gamle system og kan ikke anvendes i det nye). Såfremt flere køreskoler med flere CVR-numre skal tilgå og administrere hinandens elever, skal NemLog-in administratoren for den enkelte køreskole give fuldmagt til de køreskoler, vedkommende ønsker i NemLog-ins administrationsmodul. For yderligere information om erhvervsfuldmagt henvises til virk.dk’s vejledning: www.virk.dk/erhvervsfuldmagt
Hvordan logger jeg på Køreprøvebooking?
For alle brugere på Køreprøvebooking skal der logges ind via NemLog-in. Det kræver, at du har modtaget nøglekort/nøglefil af din NemLog-in administrator og har fået den rigtige rolle i NemLog-ins administrationsmodul. Kontakt din NemLog-in administrator, hvis du er i tvivl, om du er oprettet som bruger.
Hvilke breve sender Køreprøvebooking.dk ud?

Her er listen over de breve, som Køreprøvebooking.dk sender ud og i hvilke situationer:

Breve Link til breve Situation
Brev til elev ved valg af 'send betalingslink til elev' ved oprettelse af prøveforløb Hent eksempel i PDF-format Betalingsbrevet sendes når kørelærer eller borgerservice sender et betalingslink til eleven
Kvittering til elev efter betaling af prøveforløb Hent eksempel i PDF-format Kvitteringsbrevet når eleven har gennemført en betaling via Køreprøvebooking eller hos borgerservice
Brev til forældremyndighedsindehaver ifm. godkendelse af mindreårig elev Hent eksempel i PDF-format Forældremyndighedsbrevet sendes når eleven siger ja til at forældrene skal modtage et brev om at underskrive samtykke digitalt
Oprettelse af prøveforløb kørelærer/borgerservice (link til digital lægeerklæring) Hent eksempel i PDF-format Oprettelsesbrevet sendes når kørelærer eller borgerservice har oprettet en elev, i en kommune der er tilmeldt digital lægeerklæring
Oprettelse af prøveforløb kørelærer/borgerservice Hent eksempel i PDF-format Oprettelsesbrevet sendes når kørelærer eller borgerservice har oprettet en elev, i en kommune der ikke er tilmeldt digital lægeerklæring
Oprettelse af prøveforløb elev (link til digital lægeerklæring) Hent eksempel i PDF-format Oprettelsesbrevet sendes når eleven opretter sig selv, i en kommune der er tilmeldt digital lægeerklæring
Oprettelse af prøveforløb elev Hent eksempel i PDF-format Oprettelsesbrevet sendes når eleven opretter sig selv, i en kommune der ikke er tilmeldt digital lægeerklæring
Oprettelse af prøveforløb kørelærer/borgerservice (uden lægeerklæring) Hent eksempel i PDF-format Oprettelsesbrevet sendes når borgerservice/kørelærer opretter forløb, der ikke skal have lægeerklæring
Hvem kan Borgerservice bestille prøver for?
Borgerservice kan bestille prøver for elever, der skal til teoriprøve eller ikke er tilknyttet en køreskole. Der er ikke karenstider/låsning af prøvetider i systemet, så kørelærere skal selv i videst muligt omfang bestille prøver.
Log-in som Kørelærer
Supporten modtager mange henvendelser fra kørelærere, som efter login med MitID ikke kan se aktive forløb. Dette skyldes med al sandsynlighed, at man tidligere har benyttet medarbejdersignatur ved NemLog-in. Dette skal man fortsætte med, indtil køreskolen er overgået til 'MitID Erhverv': Læs mere her.
Hvordan aflyser jeg en prøvetid som FSTYR
Listen over prøvetider kan filtreres, så det er lettere at finde en specifik prøve. Ud for prøvetiden kan den aflyses på skraldespands-ikonet.En prøve kan også aflyses fra en specifik sagkyndigs kalender. For en teoriprøve kan enkelte eller alle prøver aflyses.
Kan elev selv bestille prøver?
Nej. Elever kan ikke bestille en prøve via koreprovebooking.dk. Det er kun kørelærere eller borgerservice, der kan bestille prøver via koreprovebooking.dk. Vær opmærksom på, at det kun er kørelæreren, som kan bestille praktiske prøver.